Минерали и микроелементи

Организмът ни не може цялостно да абсорбира хранителните вещества и да елиминира отпадъците. Затова в е нужно да присъстват и минерали в нашия хранителен режим. Минералите могат да се разделят на две основни категории, в зависимост от количеството им, необходимо на организма. Минералите необходими в големи количества ежедневно се наричат макро минерали, а тези необходими в по-малки количества – микро минерали.

21 Хлор
22 Мед
23 Йод
24 Фосфор
25 Желязо
26 Кобалт
27 Натрий
28 Калций
29 Калий
 
Страница 2 от 2

Реклама