Acidum acetohydroxamicum (DCI)

Синоними: Uronefrex (Cassenne).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

-Прилага се и при пациенти с коралови конкременти, които не са операбилни, или при оперирани пациенти или такива, които са третирани чрез литотрипсия, но имат резидуални конкременти.

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност. При жени в детеродна възраст. При болни с предшестваща анемия или флебит. При пациенти, при които е възможно оперативно лечение или литотрипсия. При пациенти с пикочна инфекция, която не е причинена от уреаза – позитивни микроорганизми.
Страничните ефекти на уронефрекса се наблюдават по-често при приложението му във високи дози и продължително време. Те са по-често при болни с ХБН. По-често се развиват леки странични ефекти: гадене, повръщане, анорексия, главоболие – обикновено изчезват след адаптиране на дозировката. По-тежки странични прояви се срещат в по-малко от 5% от лекуваните: хемолитична анемия, тромбофлебити, психични прояви. Медикаментът има канцерогенно действие при опитни животни и този риск трябва да се има предвид при обсъждане на необходимостта от това лечение !!!
Тъй като ацетохидроксамовата киселина е хелатор на желязо, едновременното и предписване с железни препарати намалява абсорбцията на двата медикамента!
Лечението с уронефрекс трябва винаги да се провежда комбинирано с антибиотици, които имат ефект срещу уреаза-позитивни микроорганизми, съобразно данните от антибиотикограмата. Прилага се в дневна доза 500 – 750 mg, разпределена в 2 – 3 приема, за предпочитане преди ядене. Да не се надвишава доза от 15 mg/kg/24h или 1,0 g/24h. При деца над 8 години и с телесна маса около 25kg и повече се дозира по 250 mg/ 24h, разпределени в 2 приема.
- При хронични инфекции на пикочните пътища, причинени от микроорганизми, продуциращи уреаза и индуциращи образуването на кораловидни конкременти (струвит и апатит).
Уронефрекс съдържа ацетохидроксамова киселина, която потиска бактериалната уреаза и по този начин противодейства на отклоняването на реакцията на урината към алкална и се намалява изкристализирането на фосфатите и образуването на кристали от струвит (конкременти на магнезиево-амониев фосфат) и кристали от апатит (конкременти от калциев фосфат). След орално приемане ацетохидроксамовата киселина се абсорбира бързо и значително. Около 65% от приетото количество се излъчва с урината в непроменен вид, и то именно инхибира урезата. Една част от ацетохидроксамовата киселина – около 10% се метаболизира до ацетамид и се излъчва с урината и около 15% се елиминира с издишвания въздух.
Caps.x 125 mg et x 250 mg.
 

Реклама