Acidum chenodesoxycholicum (DCI)

Синоними: Chenodex (Lab. Houde), Chenofalk Kapseln (Falk), Cholit-Chenosan (Fresenius), Lithofalk (Phardi), Ulmenid (Roche).

Лекарствени форми: Tabl. et caps. x 250 mg.

Действие: Хенодезоксихолевата киселина, която е първична жлъчна киселина, внесена per os, се абсорбира бързо в тънките черва. Чрез порталното кръвообращение попада в черния дроб, където се свързва с глицина и таурина и се екскретира в жлъчката, откъдето се включва в ентеро-хепаталния кръговрат. Тя възстановява равновесието между различните липидни съставки на жлъчката, като намалява сатурацията й с холестерол. Този ефект е свързан с намаление на жлъчния дебит на холестерола, което може да се дължи на намаление на хепаталната му синтеза и/или на намаление на чревната му абсорбция. Тази десатурация на мехурната жлъчка с холестерол позволява постепенно разтваряне на холестероловите конкременти.

Показания: За разтваряне на холестеролови жлъчни конкременти с диаметър под 15 mm при запазена функционална способност на жлъчния мехур, установено посредством орална холецистография. На това лечение подлежат пациентите, които през последните 3 месеца не са имали жлъчни колики и са противопоказани за холецистектомия.

Особености на приложение и дозировка: Обичайната дозировка е 15 mg/kg/24 h или средно 3 – 4 таблетки, разпределени в 2 или 3 приема по време на ядене, като най-голямата част се приема по време на вечеря. Лечението трябва да продължи най-малко 6 месеца, в повечето случаи 9 – 18 месеца. Когато големината на конкремента е над 10 mm, разтварянето им става бавно и се налага лечението на продължи и над 18 месеца.

Взаимодействие с други лекарства: Да не се комбинира с алфа-метилдопа, както и с холестирамин, който може да фиксира хенодезоксихолевата киселина и да намали активността й.

Странични ефекти: Твърде често – в 30 – 50 % от лекуваните, се наблюдава диария, особено при висока дозировка. Тя е лека и често изчезва след намаляване на дозата или включване на антидиарични средства. Повишаване на трансаминазите в серума, което е транзиторно и не налага понижаване на дозировката.

Противопоказания: Ограничени чернодробни заболявания, остри холецистити, ангиохолити, колопатии с оглед риска от диария, бременност.

 

Реклама