Acidum Iocarmicum

Синоними: Dimer X (Byk Gulden) 

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Възможно е усилване на съществуващия преди изследването болков синдром, поради дразнене на сетивните нерви.

Всички лекарствени средства, които водят до понижаване на артериалното налягане, могат да усилят хипотензивният ефект на йокарминовата киселина.

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Въвежда се гръбначно-мозъчния канал при седнало или полулегнало положение на пациента. Инжектирането може да провокира повръщане и рязко спадане на кръвното налягане. Максималното количество контрастна материя, което може да се въведе интратекално е 5 ml. Необходимо е предварително изтегляне на същото количество гръбначно-мозъчна течност. Препаратът се въвжда под рентгенов контрол неразреден или разреден с 2-3 ml ликвор или вода за инжектиране със скорост 1ml за минута. След приключване на изследването, пациентът трябва да остане под лекарски контрол в седнало или полулегнало положение през следващите 6-8 часа. В този период не бива да прави резки движения на главата. На 4-ия и на 6-ия час след изследването се прави тестване на сетивната и двигателната активност на пациента
Епилепсия, клонност към гърчове, повишено вътречерепно налягане.
Приложението на йокарминовата киселина често е съпроводено от продължителна тежка хипотонична реакция, главоболие, повръщане, фебрилитет, ригидност на шийната мускулатура.
Прилага се като контрастно вещество при кръстно-поясна радикулография.
Съдържа 60% воден разтвор на йокарминовата киселина, еквивалентна на 28% йод. Представлява рентгеноконтрастно вещество.
ампули.

 

Реклама