Acidum Jopanoicum

Синоними: Cystobil, Jodopan (Sopharma) 

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Първото ренргеново изследване се прави 12-14 часа след пероралното приложение на препарата, в право или легнало положение на болния. След това болният приема жълтъците на 2 сварени яйца и на рентген се проследява свиването и изпразването на жлъчния мехур. Ductus cloredochus и Ductus cysticus се визуализират най-добре в положение Trendelenburg, а в изпавено положение и след компресия на жлъчния мехур стават видими евентуално намиращите се в тях дребни конкременти. При негативен резултат от рентгеновото изследване, но достатъчно клинични данни за заболяване на жлъчния мехур или жлъчните пътища, изследването може да се повтори с двойна доза от препарата. Двойната доза се препоръчва и при пациенти с наднормено тегло. Тя се приема 1-2 часа след първата. От въвеждането на препарата до иследването, болният не трябва да приемахрани или лекарства. Ако контрастното вещество не се отдели, изследването се повтаря по следния начин: след предварително очистване на червата, болният приема една доза от препарата в 17 часа (при пациенти с наднормено тегло –2 дози). Следващото денонощие се пази диета, бедна на мазнини и яйца и в 17 часа се поема втората доза. Рентгеновото изследване се провежда 12-24 часа след втората доза, като в този период не се приемат храни и лекарства. Така се постига достатъчно по интензивност изпълване с контрастно вещество на жлъчния мехур и жлъчните пътища.
Тежки паренхимни увреждания на черния дроб, бъбреците, декомпенсирана сърдечна недостатъчност, тиреотоксикоза.
Прилага се като контрастно вещество при изследване на жлъчните пътища и на жлъчния мехур.
Препаратът съдържа 67% органичен йод. Представлява рентгеноконтрастно вещество за холецистография и холангиография. При перорално въвеждане, препаратът се резорбира много добре. След двойно дозиране и Бойденова закуска, осъществява добро изпълване на ентрахепаталните жлъчни пътища, жлъчния мехур, холедоха и ductus cysticus. Не предизвиква значиетелно натоварване на черния дроб.
таблетки.

 

Реклама