Acidum nicotinicum (DCI)

Синоними: Acidum nicotinicum (Sopharma), Nia-Bid (Geriatric), Niacor (Upsher-Smith), Nikobid (Aventis), Nicolar (Aventis).

Лекарствени форми: Acidum nicotinicum - tabl.x 50 mg et x 100 mg,amp.1% et 2% x 2 ml; Nia-Bid – caps.x 400 mg; Niacor – tabl.x 500 mg; Nicobid – caps.x 125 mg,x 250 mg et x 500 mg; Nicolar – tabl.x 500 mg.

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Чернодробни заболявания, активна пептична язва, подагра, тежка коронарна недостатъчност, свръхчувствителност към препарата.
Повдигане, повръщане, зачервяване на кожата, горещи вълни, пруритус, предсърдно мъждене и други ритъмни нарушения, влошаване на глюкозния толеранс, чернодробна дисфункция, хиперурикемия, влошаване на ИБС и пептична язва, хипотензия.
Едновременното приложение с антихипертензивни лекарства може да засили вазодилатиращият им ефект и да доведе до постурална хипотензия.
Таблетките се приемат по време на хранене. Даването на аспирин в ниски дози намалява почервеняването на лицето, наблюдаващо особено след инжекционно приложение.
За лечение на хиперлипопротеинемии се прилага в големи дози, продължително време. Обикновено лечението се започва с по 2 таблетки то 500 mg три пъти дневно. При липса на по-изразени странични прояви дозата се увеличава постепенно на всеки две до четири седмици до максимална доза от 6,0 g.
3 х 100 mg/24h.
Прилага се, макар и все по-рядко през последните години при хиперлипопротеинемии от ІІ Б, ІV и V тип при неповлияване от диетично лечение и редукция на телесната маса. Прилага се и при нарушения на периферното кръвообръщение, свързани с атеросклероза, захарен диабет, облитериращ тромбангиит, болест на Raynaud, синдром на Meniere и други.
Приложена перорално в големи дози продължително време, никотиновата киселина има антихиперлипопротеинемично действие, като намалява главно плазмените концентрации на VLDL и на триглицеридите и по-слабо тези на общия холестерол. Точният механизъм на това действие не е познат. Тя потиска причинената от цАМФ липолиза, което води на намаление биосинтезата на липопротеините в черния дроб. Приложена парентерално , тя има и кратко фибринолитично действие, което трае около 2 h.
 

Реклама