Acidum Palmiticum

Синоними: Levovist (Schering), Palmitic acidинжекционни флакони с гранулат.

Лекарствени форми:

Действие:

Представлява контрастно вещество, което след инжектиране в периферните вени, води до временно усилване на ултразвуковото ехо от сърдечните кухини и кръвоносните съдове. Това усилване се обуславя от въздушните мехурчета с микороскопични размери, които се образуват след суспендирането на гранулата във вода. Поради добавката на палмитинова киселина, то естават стабилни за няколко минути при преминаването от сърцето към белия дроб и след това в кръвоносните съдове, преди да се разтворят в кръвния поток.

Показания:

В-метод за контрастна ехокардиография на десните и леви сърдечни кухини.

Странични ефекти:

Поради допълнителното осмотично натоварване при тежка сърдечна и обменна недостатъчност, индикациите трябва да се определят особено строго.

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

  1. За едно- и двуизмерна доплерова сонография:

а) На съдовете:

 • при възрастни – при добре видими, но диагностично недостатъчни доплерови сигнали – по 10-16 ml при концентрация 200mg/ml. При слаби сигнали, например малки съдове, слаб кръвоток или неблагоприятни условия за звукова проводимост – 5-10ml при концентрации 300mg/ml; при много слаби или липсващи сигнали – 5-8ml, при концентрация 400 mg/ml.

 • при деца под 1 месец – 0,5ml (концентрация 200mg/ml)

 • при деца от 1 до 12 месеца – 1-2 ml при концентрация 200mg/ml

 • при деца от 1 до 5 год. – 2 ml при концентрация 200mg/ml

 • при деца от 6 до 12 години – 3-4ml при концентрация 200mg/ml

 • при деца от 13 до 18 год. – 4-10ml при концентрация 200mg/ml

Венозното инжектиране трябва да се извърши плавно и без прекъсване (около 1-2ml/s), за да се постигне равномерен ефект на усилване на сигнала.

Може да се наложи повторно инжектиране за да се изследват няколко сечения. За да се постигне по-голям ефект или продължителност на действие дозата може да се увеличи чрез по-висока концентрация. Обикновено продължителността на усилване на сигнала е 2-4 минути. Максималната доза е 6 инжекции от единичната доза.

б) Доплерова ехокардия на лявата и дясна сърдечна кухина:

 • при възрастни – 10-16 ml при концентрация 200mg/ml

 • при пациенти със слаби или липсващи сигнали, както и за изясняване на митралната недостатъчност – 5-10ml при концентрация 300mg/ml

 • при изследване само на дясната сърдечна кухина – 4-10ml при концентрация 200mg/ml.

 • при деца под 1 месец – 0,5ml (концентрация 200mg/ml)

 • при деца от 1 до 12 месеца – 1-2 ml при концентрация 200mg/ml

 • при деца от 1 до 5 год. – 2 ml при концентрация 200mg/ml

 • при деца от 6 до 12 години – 3ml при концентрация 200mg/ml

 • при деца от 13 до 18 год. – 3-4ml при концентрация 200mg/ml

Максималната доза е 6 инжекции от единичната доза.

  1. B-Метод за контрастна ехокардиография:

 • при възрастни – 10ml при концентрация 300mg/ml.

 • при неблагоприятни условия на звукова проводимост и при стресова ехокардиография – 5-8ml при концентрация 400mg/ml.

 • при деца под 1 месец – 0,5ml (концентрация 200mg/ml)

 • при деца от 1 до 12 месеца – 1-2 ml при концентрация 200mg/ml

 • при деца от 1 до 5 год. – 2 ml при концентрация 200mg/ml

 • при деца от 6 до 12 години – 3ml при концентрация 300mg/ml

 • при деца от 13 до 18 год. – 3-4ml при концентрация 300mg/ml

Инжектира се цялото количество венозно (болус). При желание може да се подобри възпроизводимостта на количествено измервания контрастен ефект чрез инжектиране на 5-10ml физиологичен разтвор, непосредствено след инжектирането. Препоръчва се използването на трипътна канюла.

Максималната доза е 6 инжекции от единичната доза.

Суспензията във всеки един от случаите се приготвя непосредствено преди употреба. Използва се предвидената в опаковката вода за инжектиране. При инжекционен разтвор с 4g гранулат, необходимото количество вода е следното: 17ml, 11ml, 8ml съответно при концентрация на контрастното вещество 200mg/ml, 300mg/ml, 400mg/ml.

При инжекционен разтвор с 2,5g гранулат необходимото количество вода е съответно 11ml, 7ml, 5ml.

Гранулатът и водата за инжектиране трябва да са със стайна температура. Готовата суспензия не трябва да се загрява, дори и в дланите, нито да се поставя под силно налягане при изтегляне. Това е необходимо за да се предотврати концентрацията на микроскопичните мехурчета и образуването на по-големи такива.

Препоръчва се инжектирането да се извършва чрез гъвкав венозен катетър с достатъчно голям размер (19-20G). Преди инжектирането трябва да се отстранят видимите въздушни мехурчета. Ако по време на престояването започне незначително утаяване, препаратът трябва да се разклати преди употреба. Неизползваното количество суспензия се изхвърля.

Препоръчват се следните дози:
Галактоземия.
Рядко се появяват болки или усещане за топлина или студ в мястото на инжектиране. Описани са отделни случаи на промени във вкуса, кръвното налягане и пулса, недостиг на въздух, гадене, повръщане, главоболие, световъртеж, кожни обриви. Може да се появят временни дразнение на съдовия ендотел. Паравазалното поведение поже да предизвика болка и дразнене в тъканта.
Едно и дву-измерно изображение на кръвоносните съдове чрез доплерова сонография при пациенти с недостатъчен интензитет на сигнала при изследване с доплер.
Един грам гранулат съдържа 999mg galactose и 1mg palmitic acid.

 

Реклама