Acidum para-aminomethylbenzoicum (DCI)

Синоними: PAMBA (Sopharma), PAMBA (Europharm).

Лекарствени форми: PAMBA (Sopharma) – amp. x 50 mg/5 ml; PAMBA (Europharm) – tabl. x 250 mg, amp. x 50 mg/5 ml.

Действие: Антифибринолитично, като инхибира процеса на фибринолизата чрез потискане на плазминактивиращите ферменти, блокира образуването на плазмин и така възпрепятства разграждането на фибрина. Има по-силен антифибринолитичен ефект от този на ЕАС.

Показания: Кръвоизливи вследствие на локална или генерализирана фибринолиза:

  • шокови състояния от различен произход;

  • септични състояния, особено стафилококов и стрептококов сепсис;

  • бластни левкози, хронична лимфолевкоза, хронична миелолевкоза;

  • хеморагии от стомаха, при чернодробна цироза, ХУХК, при оперативни интервенции.

Обичайна дозировка

Особености на приложение и дозировка

Като антидот след фибринолитична терапия – по 50 mg i.v. еднократно.

Противопоказания

: Налични тромбози, при хиперкоагулемична фаза на ДИК синдром. 
: Вътрешно – по 250 mg през 6 h. Резорбира се добре. Мускулно – след 1 h в кръвта има максимално ниво, като активността се запазва за 3 – 4 h. Венозно – след ½ h в кръвта има максимално ниво, като активността се запазва за 2 h.
: 50 – 100 mg/24 h за 3 – 4 дни.

 

Реклама