Acidum pipemidicum (DCI)

Синоними: Palin (Lek), Deblaston (Madaus), Pipram (Roger Bellon).

Лекарствени форми: Caps. x 200 mg; Pipram forte – tabl. x 400 mg.

Действие: Синтетично химиотерапевтично средствоот групата на класическите квинолони, което има бактеристатично и бактерицидно действие, свързано с избирателното блокиране биосинтезата на ДНК в бактериалната клетка. Препаратът е активен срещу Gram (-) бактерии: Esch. coli, Proteus mirabilis, Providencia, Klebsiella, Enterobacter. Непосредствено чувствителни – Serrata, Резистентни са: Pseudomonas, Acinetobacter, Gram (+) бактерии, анаероби.

Резорбира се бързо и цялостно в стомашно-чревния тракт. Достига висока концентрация в бъбречната тъкан. Елиминира се в 68 – 88 % в активна форма през бъбреците по механизма на гломерулна филтрация и тубулна секреция. Действието на пипемидиновата киселина не се влияе от pH на урината.

Показания: Прилага се при остри, хронични и рециивиращи инфекции на бъбреците и пикочните пътища: пиелонефрити, пиелити, цистити, уретрити и простатити, а така също и профилактично при инструментални урологични манипулации и оперативни интервенции.

Обичайна дозировка: 2 пъти дневно по 2 капсули.

Особености на приложение и дозировка: Обикновено се прилага по 2 капсули през 12 h 2 пъти дневно. При стафилококови инфекции се прилага по 2 капсули през 8 h. Курсът на лечение е 10 дни, но при нужда може да продължи 15 до 20 дни.

Странични ефекти: Диспептични прояви: гадене, повръщане, гастралгия, диария – те обикновено не налагат спиране на лечението. Рядко може да се развия кожни алергични прояви и фотосенсибилизация. При пациенти над 60 години може да се развият смущения в равновесието.

Противопоказания:

Хронична бъбречна недостатъчност с креатинов клирънс под 0,16 ml/s. Алергия към квинолони. Глюкозо-6-фосфатдехидрогеназна недостатъчност. Да се прилага внимателно при кърмачки!
 

Реклама