Acipimox (DCI)

Синоними: Olbetam (Farmitalia C.Erba), Olbemox (Farmitalia C.Erba)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност, пептична язва, бременност и лактация.
Може да предизвика транзиторна кожна вазодилатация с чувство на горещина и сърбеж. Понякога се наблюдават: гадене, пирозис, епигастрални болки, главоболие и прилошаване, които рядко налагат прекъсване на лечението.
Капсулите се приемат след нахранване.
Лечението се провежда продължително време, като се започва с по една капсула три пъти дневно. Дневната доза може да се повиши в зависимост от серумната концентрация на холестерола и триглицеридите до 1,25 g. При ХБН дозата се намалява в зависимост от стойностите на креатининовия клирънс.
500 – 750 mg/24h.
Прилага се за лечение на хиперлипопротеинемия от тип ІІ А, ІІ Б и тип ІV по Fredrickson.
Олбетамът е нов дериват на никотиновата киселина, който инхибира отделянето на свободни мастни киселини от мастната тъкан и редуцира нивото на плазмените триглицериди и хорестерола. Той намалява серумната концентрация на VLDL и LDL и повишава съдържанието на холестерола в HDL, като по този начин се отразява благоприятно върху липопротеиновия профил на кръвта. Приложен per os се абсорбира бързо и напълно , като достига максимална концентрация в плазмата след 2 h. Плазменият му полуживот е около 2 h. Не се свързва с плазмените протеини и се излъчва почти непроменен с урината.
Caps.x 250 mg.
 

Реклама