Act-HIB (Pasteur Merieux Connaught)

Лекарствени форми: Флакон по една доза лиофилизирана ваксина + 0,5 ml разтворител в спринцовка готова за употреба.

Сьстав:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

- При деца на вьзраст от 6 до 12 месеца – 2 инжекции с 1 месец интервал, последвани от 1 реимунизация на 18-месечна вьзраст.

- При деца на вьзраст от 1 до 5 години – само една инжекция.

Лиофилизатьт вьв флакона се разтваря в сьдьржащия се в готовата за употреба спринцовка разтворител (0,4 % натриев хлорид). Разклаща се до пьлното разтваряне на ваксината. Инжектира се i.m. (за предпочитане) или подкожно, както следва:

- при деца до 2 години – в предната латерална област на бедрото (средната трета) или в глутеалната област;

- при деца над 2 години – в делтоидната област.

Да не се инжектира в крьвоносен сьд! При едновременно прилагане с друга ваксина, двата препарата да се инжектират на различни места.

Странични ефекти:

Противопоказания:

Срок на годност и сьхранение:

Ваксината е годна за употреба 3 години. Сьхранява се в хладилник при температура +2 - +8 о С.
Ваксината не трябва да се прилага при сврьхчувствителност кьм някоя от сьставките на ваксината и по-специално кьм тетаничния протеин. Да се избягва инжектирането на ваксината при фебрилно сьстояние и остро инфекциозно заболяване. Поради липса на проучвания вьрху животни, ваксината не се препорьчва при бременни жени.
Както всеки активен биопродукт, тази ваксина може да доведе при някои лица до повече или по-малко умерени преходни странични реакции. При приложени над 110 000 дози Act-HIB на кьрмачета и деца не са регистрирани сериозни местни или общи реакции, свьрзани с ваксината. В случаите на едновременно инжектиране на Act-HIB с ДТК или ДТК-Полио при деца от 2 до 6 месеца, честотата и тежестта на нежеланите реакции не се отличават от тези, регистрирани при самостоятелно приложение на ДТК или ДТК-Полио.
- При деца на вьзраст от 2 до 6 месеца – 3 инжекции с 1 или 2 месеца интервал по между им, последвани от реимунизация 12 месеца след третата доза – т.е. схемата на имунизация сьвпада с тази на комбинираната ваксина против дифтерия, тетанус и коклюш с която Act-HIB може да се пави едновременно, но на две различни места па тялото.
Ваксината се прилага за профилактика на инвазивни инфекции, причинени от Haemophilis influenzae тип В (менингит, септицемия, целулит, артрит, епиглутит и други) при деца над двумесечна вьзраст.
Ваксината сьздава имунитет срещу Haemophilis influenzae тип В и не предпазва от инфекции, причинени от други типове на сьщия причинител.
Една доза от ваксината сьдьржа: лиофилизиран продукт – активно вещество (Haemophilus influenzae тип В полизахарид, конюгиран с тетаничен протеин 10 µg); помощни вещества – Trometamol 0,6 mg, Saccharose 42 mg; разтворител – Sodium chloride 2 mg, вода за инжекции q.s. 0,5 ml.
 

Реклама