Adiposin (Medexport)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Страничин ефеки:

Противопоказания:

Артериална хипертония, напреднали сърдечно-съдови заболявания, сърдечна недостатъчност, захарен диабет, тежки чернодробни и бъбречни заболявания, склонност към алергични реакции.
Може да доведе до олигурия, задръжка на течности, алергични реакции.
Разтворът за мускулно инжектиране се приготвяне посредствено преди употребата, като във флакона с адипозина се влива 2 ml 0,5 % разтвор на прокаин и се разклаща до разтваряне. Допуска се опалесценция на препарата в разтвора.
Лечението се провежда под наблюдението на лекар, като се контролират артериалното налягане, пулсът и диурезата. По време на лечението и 10 дни преди него болният се поставя на нискоенергийна диета – до 6700 – 7500 kJ (1600 – 1800 kcal) дневно. В продължение на 20 дни се инжектира мускулно по 50 mg два пъти дневно. При нужда след 20-дневно прекъсване лечението може да се повтори.
Прилага се в съчетание с нискокалоричен диетичен режим за лечение на екзогенно-конституционална форма на затлъстяване при диенцефелен синдром с нарушения на мастната обмяна.
Адипозинът е водноразтворим лиофилизиран белтъчен препарат от предния дял на хипофизата с рН на разтвора 7,0 – 7,5, който съдържа липомобилизиращия фактор липофизин. Той улеснява мобилизацията на мастите от депата и последващото им разграждане и окисление. Освен това активира липолитичните ензими на мастната тъкан. Повишава серумната концентрация на свободните неестерифицирани мастни киселини. В резултат на действието му се повишава основната обмяна и се понижава дихателният коефициент.
Fl.lyophilisat x 50 mg + amp.x 2 ml Sol.procaini 0q5 %.
 

Реклама