Adrafinil (DCI)

Синоними: Olmifon (Laton – France).

Лекарствени фори:

Действие:

Адрафинилът има добър клиничен ефект при възрастни лица с хипоактивност и депресивни прояви, в частност в поведенченски план (дневна сънливост, липса на участие в текущият живот, загуба на желание за действие, затваряне в себе си), в интелектуален план (загуба на интелектуална кативност, смущения в паметта и бодростта), в афективен план (социална дезинтересираност, тъга, мъка, потистнатост ), прояви, които водят до синдрома, означаван като “прогресивно пропадане” (glissement progressif).

След перорално приемане нагладно абсорбцията на адрафинила на нивото на червата е бърза. Максимална плазмена концентрация се достига за 0,9 h. Свързването му с плазмените протеини е високо – 80%, но не е трайно. Свърза се главно с албумините. При болни с ХБН не са установени промени в елиминацията му.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Епилепсия, тежка чернодробна недостатъчност.
Транзиторни епизоди на възбуждение, обърканост, агресивност или на психична аксцитация. Тези прояви регресират спонтанно при същата дозировка или след намалението и. Изключително рядко се наблюдава инверсия на настроението при маниакодепресивни пациенти. Наблюдавани са гастралгии и кожни ерупции.
Прилага се по 2-4 таблетки дневно. При болни с чернодробна недостатъчност дозировката трябва да се редуцира техния дезинхибиращ ефект.
За симптоматично лечение на лица със смущения в бодростта и с депресивни прояви.
Адрафинилът представлява неамфетаминов психостимулант. Характеризира се с подчертана активност върху будността и бодростта. Механизмът му да действие се осъществява чрез една постсинаптична лаа-1-адренергична активация на централните системи на будността. Той повишава чувствителността към външни стимули и качеството на бодростта по време на дневна активност , без да променя фазовите феномени на съня.
Tabl. x 300 mg.
 

Реклама