Aethylii chloridum (DCI)

Синоними: Chloraethyl (Nycomed Pharma), Ethyl chloride (Gebauer).

Лекарствени форми: Fl. aerosol (с клапан) x 100 g.

Действие: Хлоретилът е силноактивен инхалационен наркотик, който предизвиква хирургична наркоза за 2 – 3 min при концентрация 3 – 4 обемни процента във вдишваната газова смес. Излизането от наркоза става също бързо, тъй като той се отделя непроменен през белите дробове. Той ома обаче малка наркотична ширина, потиска дишането и може да доведе до развитие на аритмии, поради което не се използва за инхалационна наркоза.

Хлоретилът е летлива, лесновъзпалима течност, която поради бързото си изпаряване при обикновени условия поглъща много топлина и охлажда тъканите до замразяване. Вследствие на това на мястото на неговото приложение се получава локална анестезия (anaesthesia dolorosa).

Показания: Като общ анестетик вече не се използва. Прилага се като локален анестетик за получаване на повърхностна (контактна) анестезия.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се предимно външно чрез пръскане за предизвикване на локална анестезия.

Взаимодействие с други лекарства: При едновременно приложение с адреномиметици и неврохипофизни хормони повишава чувствителността на миокарда към тях и увеличава риска от възникване на тежки аритмии, включително и камерно мъждене с летален изход.

Странични ефекти: Лесно запалим, има аритмогенна активност, потиска дишането.

Противопоказания: Деца до 10 години, ритъмни нарушения, феохромоцитома, хипертриреоза, тежки чернодробни и бъбречни заболявания.

 

Реклама