Aicorat (MACK)

Лекарствени форми: Drag. x 100 mg.

Действие: Айкорат представлява 4-амино-имидазол-5-карбоксамид-оротат. Той съдържа естествени начални градивни елементи на нуклеотидите – AICA, като прекурсор на пурин-нуклеотидите и оротовата киселина, като прекурсор на пиримидин- нуклеотидите. Екзогенното внасяне в организма, на тези начални градиенти води до подобряване синтезата на нуклеотидите. Айкорат подпомага и стимулира по физиологичен път намалената регенераторната способност на хепатоцитите и повишава обмяната на веществата в чернодробната тъкан. При пациенти с хроничен хепатит и чернодробна цироза AICA води до значително подобрение на чернодробните функции, изразяващо се в нормализиране на бром-сулфалеиновия тест и аминотрансферазите, както и в подобряване на съотношението албумини/глобулини.

Показания: Хронични хепатити, чернодробна цироза, чернодробни интоксикации.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се по 1 – 2 дражета по време на хранене или непосредствено след нахранване 3 пъти дневно в продължение средно на 3 месеца.

Странични ефекти: Има добра поносимост. Рядко се наблюдават диспептични прояви.

Противопоказания: Бременност, ХБН.

 

Реклама