Alcaphor (Roger Bellon)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

-Като спомагателно лечение за разтваряне на на уратни и цистинови конкременти.

-Като спомагателно средство при провеждане на урикозурична и уриколитична терапия.

-За лечение на ацидоза от бъбречен произход, при деца и възрастни, даже в стадий на напреднала бъбречна недостатъчност.

-Може да се приложи и при диабетици и затлъстели, както и при пациенти, подложени на безсолен режим.

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Остра бъбречна недостатъчност и терминална ХБН, алакалоза, диарен синдром, при пациенти с гастректомия и колектомия.
През първите дни от приложението на алкафор може да възникне диария. Прилагането в началото на лечението с алкафор на антидиарийно средство може да бъде полезно. При свръхдозиране на препарата може да се наруши алкално-киселинното равновесие на кръвта. Необходим е редовен контрол на рН на урината и на АКР на кръвта.
Алкализирането на урината от алкафор намалява бъбречната екскреция на хинидина и може да доведе при едновременното им приложение до покачване на плазмената концентрация на хинидина!
Препаратът може да се приема чист или разреден в половин чаша с вода и се пие на малки глътки по време на ядене.
Средната дозировка е 2 – 4 супени лъжици дневно, като рН на урината трябва да се поддържа между 6,5 и 7,0 , така че ако е необходимо, дозировката може да се увеличи или намали.
- за профилактика на образуването на уратни и цистинови конкременти.
Алкафор представлява цитратен разтвор, който съдържа аминотампона трометамол (THAM) и има алкализиращи свойства – рН8,2. Приет перорално, той се абсорбира и действа, като захваща киселите водордни йони. След фиксирането на Н+, алкафор се отнася като катион и се елиминра през бъбреците заедно с еквимолекулярни количества бикарбонатни йони. В резултат на това настъпва алкализиране на урината, което е пропорционално на приетото количество и позволява най-често да се получи рН на урината между 6,5 и 7,0 персистиращо 48h. По този начин алкафор позволява да се предотврати образуването на конкременти от пикочната киселина или от цистин, а даже може да направи възможно разтварянето на вече образувани конкременти от същия вид.
Fl.x 250 ml Sol. = Trometamoli citras 68,67 g + + Natrii citras anhydr.3,97 g + Kalii citras anhydr. 9,05 g + Excipient.
 

Реклама