Alcid V (Sopharma), Caved’S (Sarget), Caved S (Sedona)

Лекарствени форми: Alcid V - tabl. = Succus Liquiritiae deglycyrrhizinatus 380 mg + Aluminii hydroxydum gel 100 mg + Bismuthi subnitras 100 mg + Magnesii subcarbonas 200 mg + Natrii hydrocarbonas Pulvis corticis Frangulae 30 mg + Disperg. Chamomille 50 mg + Fructus Coriandrii 20 mg + Fructus Faeniculi 10 mg; Caved’S (Sarget) - tabl. = Succus Liquiritiae deglycyrrhizinatus 380 mg + Aluminii hydroxydum colloidale 200 mg + Magnesii carbonas 200 mg + Rhizoma Acori (Calami) 30 mg; Caved S (Sedona) - tabl. = Succus Liquiritiae deglycyrrhizinatus 380 mg + Aluminii hydroxydum gel 100 mg + Magnesii carbonas 200 mg + Bismuthi subnitras 100 mg + Natrii hydrocarbonas 100 mg + Rhizoma Calami 10 mg + Cortex Frangulae 30 mg.

Действие: Комбинирани препарати с близък състав и антиулкусно действие. Основната антиулкусна съставка е деглициризинираната ликвириция, на която е премахнато минералокортикоидното действие, а е запазена активността на карбеноксолона. Тези препарати стимулират регенерацията на стомашната лигавица, повишават образуването на мукус и съдържанието на N-ацетилневраминова киселина в него и имат спазмолитичен и антиациден ефект. Те образуват протективен слой върху стомашната лигавица, намаляват протеолитичната активност на стомашния сок, действат газогонно и намаляват метеоризма. Не водят до развитие на хипертония и отоци.

Показания: За лечение на стомашна и дуоденална язва. За профилактика и лечение на гастрити, специално медикаментозни. При хиперацидитет.

Особености на приложение и дозировка: Обичайната дозировка е 2 таблетки, които се приемат 10 min след трите основни нахранвания. При необходимост дневната доза може да се увеличи до 8 таблетки дневно. Курсът на лечение е средно 4 седмици, но при необходимост може да се удължи.

Особености на употреба: Таблетките се сдъвкват фино и се поглъщат с малко вода.

Странични ефекти: Поради съдържанието на алуминиев хидроксид в препарата при продължително приложение във високи дози може да настъпи намаление на серумната концентрация на фосфатите.

Противопоказания: Напреднала ХБН.

 

Реклама