Alcuronium chloride (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Алкуроният не се метаболизира в организма. С плазмените протеини се свързва в около 40 %. Плазменият му полуживот е 3,3 h. Излъчва се непроменен 80 – 85 % от внесената доза с урината, а останалото количество с жлъчката.

Показания

Странични ефекти

Взаимодействие с други лекарства

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

: Прилага се венозно. Интубацията може да се направи на фона на алкурония или на фона на суксаметоний. Дозата алкурония се определя индивидуално в зависимост от общото състояние на болния, от основното заболяване и от съпътстващата терапия. При възрастни началната доза е 0,25 mg/kg, която обикновено е достатъчна за да осигури 95 % нервно-мускулна блокада. Релаксация на глътката, достатъчна за ендотрахеарна интубация, настъпва след 2 – 4 min. Миорелаксиращият ефект на алоферина може да се продължи посредством повторни дози от по 30 μg/kg. Предвид индивидуалната чувствителност към препарата добре е при възможност миорелаксацията да се контролира посредством невростимулация. В напредналата и старческата възраст се налага редукция на дозировката. При недоносени деца началната доза 100 μg/kg, а за доносени деца – 200 μg/kg. При обща анестезия с халотан, енфлуран, изофлуран и метоксифлуран дозировката на алкурония трябва да се редуцира с 30 – 50 %.
: Нервно-мускулни заболявания като myasthenia gravis, амиотрофична латерална склероза, полиомиелит, синдром на Кон и други, ранна бременност, невъзможност за изкуствена вентилация.
: С тиопентал има физическа несъвместимост, поради което не бива да се смесват в една спринцовка. Кураризиращият ефект на препарата се засилва при едновременно прилагане с аминогликозидни антибиотици и полимиксини, с тиазидни диуретици, фуросемид и етакринова киселина, с инхалационни наркотици, с някои ганглиоблокиращи средства – триметафин.
: Хипотония, бронхоспазъм, ритъмни нарушения, спиране на сърцето, стомашно-чревни прояви, рядко анафилактоидни реакции.
: За мускулна релаксация при оперативни интервенции с обща наркоза, за миорелаксация при тетанус, при хипер- и хипотермия, за адекватна вентилация при дихателна недостатъчност.
: Alcuronium chloride е синтетично производно на токсиферина, който е алкалоид на кураре. Той представлява недеполяризиращ миорелаксант със средна продължителност на действие. Механизмът на действието му се изразява в антагонизъм на постсинаптичните N-холинорецептори в мионевралните синапси. Миорелаксиращото действие на алкурония е 1,5 – 2 пъти по-силно от това на тубокурарина, но ефектът му е по-краткотраен. При венозно инжектиране ефектът му започва да се проявява след около 30 s, пълна релаксация настъпва след 2 – 4 min и трае около 20 – 40 min. Той не оказва ганглиоблокиращо и ваголитично действие, не води до либерация на хистамин и до нарушения в електролитния баланс.
: Amp. x 10 mg/2 ml.
: Alloferine (Roche).
 

Реклама