Aldoretic (MSD)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Тежки чернодробни заболявания, хиперкалиемия, терминална бъбречна недостатъчност.
При големи дози може да се развият странични ефекти и на трите активни съставки на препарата.
Лечението се започва с 2 – 3 таблетки дневно и след постигане на оптимален хипотензивен ефект се преминава на поддържащо лечение от 1 таблетка дневно.
1 – 3 таблетки дневно.
Прилага се за лечение на средно тежки и тежки форми на АХ.
Комбиниран препарат, чийто антихипертензивен ефект се обуславя от инхибицията на излизащите от ЦНС симпатикусови импулси от метилдопа, вследствие на което намалява периферното съдово съпротивление, от една страна, и от друга и от натриуретичното и диуретичното действие на хидрохлортиазида. Калий-задържащо действие на амилорида прави препарата подходящ за дълготрайно лечение, защото намалява опасността от хипокалиемия и от възникването на малигнени камерни аритмии.
Tabl. = Methyldopa 250 mg + Hydrochlorothiazide 25 mg + Amiloride 2,5 mg.
 

Реклама