Alemtuzumab (DCI)

Синоними: Campath (Berlex Lab)

Лекарствени форми: Amp. x 30mg/3ml.

Действие:

Показания

Особености на приложение и дозировка

Странични ефекти:

Инфекции – сепсис, пневмония, кандидоза, аспергилоза, листериоза, херпес.

Хематологични – панцитопения, костно-мозъяна хипоплазия, анемия, неутропения, тромбоцитопения, лимфопения.

Други – анафилаксия, сърдечна недостатъчност, кома припадъци Grand mal, дуоденална язва, езофагит, хипертиреоидизъм, намаляване на слуха, ацидоза, индукция на автоимунни и малигнени заболявания.

Противопоказания:

Свръхчувствителност към съставките (тип I), системни инфекции, СПИН.
Свързани с инфузията – ригидност, треска, гадене, повръщане, хипотония, отпадналост, пруритус, уртикария, главоболие, диспнея.
: Започва се с доза от 3 mg в двучасова венозна инфузия дневно. При добра поносимост се увеличава на 10mg. Когато доза от 10mg се понася добре се преминава на поддържаща дозировка от 30mg приложени 3 пъти седмично за 12 седмици. Дозата от 30mg се достига за 3-7 дни от лечението. Препоръчва се премедикация30 мин. преди първата доза с Diphenhydramine 50 mg или амидофен 650 mg. При поява на странични действиясвързани с инфузията се прилага Hydrocortisone 200 mg. За предотвратяване на инфекции се препоръчва съпътстващо лечение с антибиотици и противовирусни средства (Famcyclovir). Това лечение продължава 2 месеца след прекратяване на лечението и докато броя на левкоцитите се нормализира. Кърменето е възможно 3 месеца след прекратяване на терапията.
: Хронична В-клетъчна левкоза (B-CLL), след неуспешна терапия с алкилиращи агенти и флударабин.
Препарата представлява хуманизирано антитяло, получено по рекомбинантна технология, насочено срещу гликопротеина CD52, който се експресира на повърхността на нормалните и малигнените Т и В-лимфоцити, NK клетките, моноцитите, макрофагите и тъканите на мъжката репродуктивна система. Механизмът на действие се свързва с антитяло-зависимата клетъчна цитотоксичност и лиза на малигнените клетки. След венозно приложение, серумната концентрация зависи от дозата. Пикови концентрации се достигат в първите няколко седмици, а стабилни плазмени нива се достигат на 6 седмица. Увеличаването на серумната концентрация съответства пропорционално на намаляване на малигнения клетъчен клон. Има време на полуживот 12 дни. Преминава в майчиното мляко.
 

Реклама