Alfa-dornasa (DCI)

Синоними: Pulmozyme (Roche).

Лекарствени форми: Amp. (пластмасови) x 2,5 ml pro inhalationem.

Действие: Pulmozyme представлява фосфорилиран гликолизиран рекомбинантен протеин, т.е. създадена чрез генно инженерство версия на естествено съществуващ в човешкия организъм ензим, който разгражда екстрацелураната ДНК – човешка дезоксирибонуклеаза І (алфа-дорназа). Пурулентните бронхиални секреции съдържат в много висока концентрация екстрацелуларната ДНК под формата на вискозен полианйон, който се освобождава при деградация на левкоцитите и се натрупва като резултата на инфекцията. Алфа-дорназата хидролизира ДНК в експектората и рязко намалява вискозитета и еластичността на бронхиалните секрети и по този начин улеснява експекторацията и подобрява белодробната функция.

При прилагане чрез аерозол пулмоцим има нисък процент на системна абсорбция и след продължително приложение не води до значимо покачване концентрацията на серумната дезоксирибонуклеаза над нормалните ендогенни нива. Полуживотът на елиминация на алфа-дорназата от белите дробове е 11 h. След инхалация над 2500 U алфа-дорназа при пациенти с кистична фиброза на белите дробове се получава висока концентрация в храчките в течение на 15 min, като след приключване на инхалацията концентрацията на препарата бързо намалява.

Показания: За лечение на пациенти с кистична фиброза на белите дробове над 5-годишна възраст и с форсиран витален капацитет по-голям от 40 % от предсказания.

Особености на приложение и дозировка: Препоръчва се непрекъсната ежедневна инхалация на 2500 U (2,5 mg) алфа-дорназа, т.е. съдържанието на една ампула от 2,5 ml неразреден разтвор на пулмоцим. Този начин на приложение дава оптимален резултат, докато схемата с прекъсване на инхалационната терапия показва рязко влошаване на белодробната функция при спиране на инхалациите. При пациенти над 21-годишна възраст с получен добър ефект от двукратно прилагане в денонощието инхалацията с пулмоцим. По време на инхалационната терапия с пулмоцим може да се прилага безопасно и с добър ефект паралелно лечение с антибиотици, бронходилататори, както и със системни и инхалационни гликокортикостероиди.

Особености на употреба: Пулмоцим е предназначен само за инхалационна употреба и се прилага с помощта на задвижван от сгъстен въздух (реактивен) дозатор от системите: Hudson T Up-draft II/Pulmo-Aide, Airlife Misty/Pulmo Aide, Respisguart/Pulmo-Aide или Acorn II/Pulmo Aide. Пациентите трябва да спазват стриктно инструкцията на производителя за употреба и поддръжка на дозатора и компресора. Цялото съдържание на една ампула от 2,5 ml бистър, безцветен стерилен разтвор е поставя в камерата на системата реактивен дозатор – компресор. Разтворът на пулмоцим не трябва да се смесва в камерата на дозатора с други разтвори или лекарства! Ампулите трябва да се съхраняват в хладилник при температура от 2 до 8 С и да се предпазва от силна светлина.

Странични ефекти: Често срещани странични ефекти при инхалационна терапия с пулмоцим са фарингит, ларингит и увреждане а гласа. Наблюдавани са кожни обриви с или без сърбеж. В началото на лечението може да се наблюдава увеличение на експекторацията и влошаване на белодробната функция. При по-малко от 5 % от лекуваните са установени антитела в кръвта срещу алфа-дорназата.

Противопоказания: Свръхчувствителност към препарата, бременност, лактация

 

Реклама