Alfentanil (DCI)

Синоними: Rapifen sol. inj. 0, 5 mg/ml (Janssen).

Лекарствени форми: Amp. x 1 mg/2 ml et x 5 mg/10 ml.

Действие: Алфентанилът е дериват на фентанила. Притежава мощно болкоуспокояващо действие с бързонастъпващ и краткотраен ефект. Механизмът на действието му е свързан с активирането на специфични опиоидни рецептори в ЦНС, а така също и с промени в освобождаването на различни невромедиатори.

При венозно приложение алфентанилът се разпределя бързо в тъканите, като общия обем на разпределение варира средно от 0, 4 до 0, 7 l/kg. Плазменият му полуживот е около 90 min при възрастни, при деца от 1 до 7 години - около 45 min, а при кърмачета под 1 месец - около 150 min. С плазмените протеини се свързва в 92 %, предимно с един кисел алфа-1-гликопротеин. Метаболизира се в черния дроб чрез окислително N-деалкилиране и деметилиране. Метаболизирането му зависи до голяма степен от интегритета на хепатоцелуларния метаболитен капацитет. Метаболитите му са фармакологично неактивни и се излъчват с урината. Алфентанилът преминава фотоплацентарната бариера и в майчиното мляко.

Показания: - В анестезиологичната практика предимно при извършване на амбулаторни хирургични интервенции или операция с малка продължителност поради бързо настъпващото и краткотрайното му действие.

- Може да бъде използван и при интервенции със средна или по-голяма продължителност под формата на реинжекции или на непрекъсната перфузия.

Особености на приложение и дозировка:

Спонтанна вентилация (възрастни)

Продължителност на интервенцията (min)

Въвеждаща (начална) доза (m g/kg)

Реинжекции на всеки 10 - 15 min, при продължителна интервенция 

(m g/kg)

под 10

7 - 12

5 - 10

Асистирана вентилация*

  

Поддържащи дози

Продължителност на интервенцията (min)

Въвеждаща (начална) доза (m g/kg)

Реинжекции на всеки 10 - 15 min(m g/kg)

Непрекъсната перфузия (m g/kg/min)

10 - 30

20 - 40

15

-

30 - 60

40 - 80

15

1 - 1,5

над 60

80 - 150

-

1 - 1,5

*Тези дози налагат внимателно наблюдение на вентилацията поне 3 h след края на интервенцията.

За да се избегне постоперативна депресия на дишането внасянето на алфентанила трябва да се прекрати преди края на интервенцията.

Странични ефекти: Гадене, повръщане, брадикардия, хипотензия, ригидност на торакалната мускулатура, потискане на дишането.

Противопоказания: Свръхчувствителност към фентанилови деривати, ХОББ, хипотиреоидизъм, остър корем, повишено интракраниално налягане, тежки бъбречни и чернодробни заболявания.

За венозно вливане алфентанилът се разрежда с 0, 9 % разтвор на натриев хлорид или с 5 % разтвор на глюкоза. В зависимост от продължителността на интервенцията дозировката е следната:
 

Реклама