Alfuzosine (DCI)

Синоними: Xatral (Synthelabo).

Лекарствени форми:

Действие:

При доброкачествена простатна хипертрофия функционалните нарушения са свъразни не само с големината на аденомиофибромата, но и със симпатикувите нервни окончания, които чрез стимулиране на постсинаптичните алфа-1-адренергични процедури водят до нарастване на напрежението на гладкомускулните влакна на долните пикочни пътища. ХБН, даже и тежка, не се влошава от ксатрала. На нивото на сърдечносъдовата система ксатралът има антихипертензивно действие. Не потиска активността на синусовия възел и улеснява АV проводимост.

Alfazosine се абсорбира в храносмилателния тракт с една бионаличност средно 64%. Максимални плазмени нива се достигат за 1 – 2 h. Плазменият му полуживот е 4 – 6 h. С плазмените протеини се свързва около 90%. Метаболизира се силно и се екскретира главно с жлъчката и фекалиите. Метаболитите му са фармакологично неактивни. Неговият фармакологичен профил не се променя от едновременното приемане на храна. При хора над 75 години абсорбцията му е по-бърза и максималните плазмени концентрации са по-високи.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към препарата, предшестваща ортостатична хипотензия. Предпазливо трябва да се прилага при ИБС и то винаги съчетано с антиангинозни средства.
Най-често срещани нежелани ефекти са гадене, гастралгии, диарии, световъртеж, вертигинозни и липотимични прояви, главоболие. По-рядко се наблюдават сухота в устата, тахикардия, астения, сомнолентност, торакални болки, кожни обриви, пруритус, ортостатична хипотензия, палпитации, отоци.
Не бива да се комбинира с други алфа-блокери , както и с калциеви антагонисти поради риск от усилване на хипотензивния ефект.
Прилага се по 1 таблетка 3 пъти дневно. При лица над 65 години лечението се започва с по 1 таблетка сутрин и вечер и в зависимост от терапевтичния отговор и поносимостта дозата може ад се увеличи на три, максимално 4 таблетки дневно (10 mg/24h).
Прилага се за лечение на функционалните нарушения в уринирането при обилни с бенигнена простатна хиперплазия, когато оперативната интервенция по една или друга причина не може да бъде проведена , както и през периодите на еволютивните тласъци на аденома.
Alfuzosine е квиназолинов дериват, който е активен при орално приемане. Той е селективен антогнист на постсинаптчните алфа-1 рецепторите, разположени на нивото на trigonum vesicae Lieutaudi , уретрата и простатата. Проучванията in vivo на животни показват, че препаратът намалява уретралното налягане и резистенцията на микционния ток.
Tabl.x 2,5 mg
 

Реклама