Algeldratum (DCI)

Синоними: Alurex (Unipharm), Aluminium hydroxide Gel (Roxane Lab), Amphojel (Wyeth-Ayers), Alu-Cap (3M Pharmaceut), Alu-Tab (3M Pharmaceut.), Aludrox (Wyeth-Ayers), Anti-phosphat (Gry-Pharma).

Лекарствени форми: Alurex – tabl. x 450 mg; Aluminium hydroxide Gel – fl. x 30 ml = 2,7 g, tabl. x 500 mg; Amphojel – susp. fl. (320 mg/5 ml), tabl. gel x 320 mg; Alu-Cap – caps. x 475 mg; Alu-Tab – tabl. x 600 mg; Aludrox – oral susp. fl. x 60 ml (5 ml = Aluminium hydroxide 307 mg + Magnesium hydroxide 103 mg); Anti-phosphat – tabl. x 600 mg.

Действие:

Твърдите и течните гел-форми на алуминиевия хидроксид имат и значителен адсорбентен ефект. Те свързват неорганичните фосфати в червата, като образуват с тях нерезорбиращи се соли и увеличават екскрецията им. Като намаляват по този начин серумната концентрация на фосфатите, алуминиевите фосфатни ентеросорбенти спомагат за повишаване на йонизирания калций в серума и за потискане продукцията на ПТХ. Следователно те имат профилактично действие срещу развитието на вторичен хиперпаратиреоидизъм и на ренална остеодистрофия у болните с терминална ХБН, включени в програма на хемодиализа, и срещу развитието на фосфатна уролитиаза.

Показания:

- За профилактика и лечение на хиперфосфатемията и на реналната остеодистрофия у болни с терминална ХБН на хрониодиализно лечение.

  • За профилактика и лечение на фосфатната уролитиаза.

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

При тежка ХБН се прилага в дневна доза 6 – 12 g, разпределена в 3 равни приема продължително време, като се поддържа оптимално ниво на неорганичните фосфати в серума на болните – 1,21 – 1,72 mmol/l.

При фосфатна уролитиаза се прилага в същата дневна доза – 6 – 12 g.

Както твърдите, така и течните гел-форми се приемат нагладно – 10 – 20 min преди ядене. Таблетките могат да се сдъвкат или да се разтварят във вода. 

При активна стомашна и дуоденална язва се прилага по 1 – 2 таблетки или по 15 ml от течните гел-форми 3 – 4 пъти дневно.
Бременност, скорошни стомашно-чревни хеморагии, хипофосфатемия, болест на Alzheimer.
Не се прилага едновременно с тетрациклинови препарати и хенодезоксихолева киселина!
Запек. При продължително приложение у болни с ХБН на хрониодиализа може да доведе до развитие на алуминиева интоксикация с деменция.
- За лечение на язвена болест на дуоденума и стомаха с хиперацидитет.
Твърдите и течните гел-форми на алуминиевия хидроокис имат антиацидно, адсорбиращо, адстрингентно и антипептично действие. Антиацидният ефект е сравнително слаб. Неутрализира солната киселина като образува алуминиев хлорид. Алуминиевият хидроксид инактивира пепсина. Той има и улцеропротективен ефект, като осигурява механична защита на лигавицата на стомаха и дуоденума и намалява или напълно отстранява болката от стомашен произход.
 

Реклама