Alipase (Cilag)

Лекарствени форми: Caps.

Състав: В една гастрорезистентна капсула с микрогранули се съдържа 234,24 mg панкрелипаза, съответстващо на: липазна активност – 7500 U Ph.Eur., амилаза – 5800 U Ph.Eur. и протеаза 600 U Ph.Eur.

Действие: Микрогранулите са гастрорезистентни – тяхната обвивка е така приготвена, че и при рН под 5,5 те въобще не се разтварят. Освобождаването на панкрелипазата става в дуодено-йеюналната част на червата, като то е максимално при рН 6,8. по пози начин се осигурява хомогенно разпределение на панкрелипазата в храната. Освобождаването на биологично активните ензими започва около 15 min след приемането на препарата, а максимална ензимна активност се получава към 45 min след приемането. Включените в препарата ензими способстват за разграждането на хранителните вещества у болни с външносекреторна панкреасна недостатъчност.

Показания: Екзокринна панкреасна недостатъчност, главно муковисцидоза.

Особености на приложение и дозировка: Дозира се по 2 или 3 капсули в началото на основните нахранвания и по 1 капсула в началото на междинните хранения.

Особености на употреба: За да се запазят гастрорезистентните свойства на гранулите те не трябва да се дъвчат.

Странични ефекти: При пациенти със свръхчувствителност към панкреасни екстракти може да се развият храносмилателни смущения.

 

Реклама