Alitretinoin (DCI)

Синоними: Panretin (Ligang Pharm.).

Лекарствени форми: Gel 0,1 %.

Действие: Гелът съдържа алитретиноин, който химически представлява 9-cis-ретиноева киселина. Тя е нормално срещащ се ендогенен ретиноид, който се свързва и активира всички познати вътреклетъчни ретиноидни рецептори (RARα, и RXRγ). Веднъж активирани тези рецептори действат като транскрибиращи фактори, които регулират експресията на гените, които контролират клетъчната пролиферация и диференциация както на нормалните, така и на туморните клетки. Алитретионинът потиска растежа на туморните клетки на саркома Kaposi in vitro. Той почти няма резорбция и системни ефекти. След 6-месечно лечение, плазмените нива на 9-cis-ретиноева киселина са подобни на тези при нелекуваните.

Показания: За локално лечение на кожни лезии при пациенти със СПИН и сарком на Kaposi.

Особености на приложение и дозировка

Взаимодействие с други лекарства

Странични ефекти

Противопоказания

: Свръхчувствителност към препарата и други ретиноиди,бременност. Кърмачките трябва да прекъснат кърменето. Не се прилага при деца.
: Фоточувствителност, кожна токсичност – зачервяване и оток на кожата, везикули. При 7 % от лекуваните се налага да се спре лечението, а при 10 % има тежки странични реакции.
: Не са установени. Да не се използва едновременно с репеленти.
: Лечението започва с двукратна кожна апликация, която постепенно преминава до 3 – 4-кратно приложение в зависимост от толеранса. Ако се проявят симптоми на кожна токсичност, честотата на апликациите се намалява и се прекъсва временно. Количеството гел трябва да е достатъчно за пълно покриване с дебел слой на кожната лезия. Гелът се оставя да изсъхне за 2 – 3 минути и се покрива с марля. Да се избягва нанасянето на гел по здравата кожа около лезията и да се внимава да не попада гел по лигавиците! Да не се прилага под оклузивна превръзка. Първите симптоми на клинично подобрение се наблюдават след най-малко 2 седмици и лечението продължава до 14 и повече седмици. Максимално е прилаган с добър ефект за 96 седмици. Алитретиноин-гелът не е показан ако пациентите са със системни прояви и са на системно лечение срещу Kaposi саркома (повече от 10 нови кожни саркомни лезии в последния месец, симптоматичен лимфедем, симптоматичен белодробен сарком на Kaposi или системно висцерално засягане). Пациенти с кожни форми на Т-клетъчни лимфоми трудно понасят лечението с алитретиноин-гел и се проявява кожна токсичност и дразнене.
 

Реклама