Alizapride (DCI)

Синоними: Plitican (Lab. Delagrange), Vergentan (Schurholz - Germ.)

Лекарствени форми: Plitican tabl. x 50 mg, sol. 1, 2% fl. x 30 ml (0, 5 mg/gtt), amp. x 50 mg/2ml; Vergentan - tabl. x 50 mg, amp. x 50 mg/2 ml et x 250 mg/10 ml.

Действие: Ализапридът е антиеметик, който принадлежи към класа на невролептиците. Антиеметичният му ефект е свързан с блокиране на рецепторите в «пусковата зона» (trigger zone), разположена в area postrema в дъното на четвъртия вентрикул. Има твърде слабо централно невролептично действие. Не проявява никакво действие върху холинергичната невропроводимост.

Абсорбира се добре при орално приемане. Бионаличността му варира според лекарствената форма от 70 до 87%. Плазменият му полуживот е 3h. Излъчва се главно с урината в непроменен вид. Преминава много слабо през хемато-енцефалната бариера и диаплацентарно. Не е известно дали преминава в майчиното мляко.

Показания: Прилага се за профилактика и симптоматично лечение на гадене и повръщане от различен произход с изключение на повръщането у бременни. Инжекционната форма се прилага за профилактика и лечение на гаденето и повръщането, индуцирани от противотуморни химиотерапевтични средства.

Особености на приложение и дозировка: Перорално се прилага 100 - 200 mg/24 h, т.е. 2 до 4 таблетки. Курсът на лечение не трябва да надминава една седмица. При болни с напреднала ХБН дневната доза трябва да се редуцира в зависимост от стойностите на креатининовия клирънс. При приложение на цитостатична полихимиотератия у болни с малигнени хемопатии или неоплазии се дозира по 2 - 5 mg/kg/24h мускулно или във венозна перфузия. При някои химиотерапевтични протоколи дневната дозировка може да достигне и до 20 mg/kg. Общата доза се разделя поне на 2 инжекции - едната се прави 30 min преди внасянето на цитостатика, а другата 4 - 8 h по-късно. Когато дозата на ализаприда е по-висока от 5 mg/kg и продължителността на цитостатичната инфузия е много часове, общата доза на аназаприда се внася обикновено в 5 перфуции от по 15 min, всяка през 2 h. Ампулите се разреждат с изотоничен разтвор на глюкоза.

Взаимодействие с други лекарства: Комбинираното приложение с други невроептици не се препоръчва поради синергизъм на централния ефект.

Странични ефекти: Сънливост, рядко - вертигинозни прояви, главоболие, диария. Изключително рядко могат да настъпят екстрапирамидни прояви, главно при деца. Ортостатична хипотония. Еднокринни прояви - аменорея, галакторея, гинекомастия, хиперпролактинемия. След венозно приложение - вазомоторни прояви: профузно изпотяване, чувство на топлина по кожата, които бързо отзвучават.

Противопоказания: Бременност, по време на кърмене, предхождаща dyskinezia tardiva, причинена от невролептици, водачи на МПС, феохромоцитом. Забранява се употребата на алкохол по време на лечението с ализаприд.

 

Реклама