Allopurinol (DCI)

Синоними: Allopurinol (Sopharma), Milurit (Egis), Zyloric (Wellcome), Allo-basan (Sagitta), Allopur (Ritter), Allopurinol retard (Rorer), Apurol (Siegfried), Cellidrin (Henning), Foligan (Henning), Lysuron (Boehringer Mannheim), Mephanol (Mepha), Uredimin (Andreabal), Uriconorm (Streuli), Xanturic (Millot-Solac).

Лекарствени форми: Allopurinol (Sopharma) – tabl.x 30 mg et x 50 mg; Milurit - tabl.x 100 mg et x 300 mg; Zyloric - tabl.x 100 mg, x 200 mg et x 300 mg; Allo-basan - tabl.x 300 mg; Allopur – tabl.x 300 mg; Allopurinol retard – tabl.x 300 mg; Apurol – tabl.x 100 mg et x 300 mg; Cellidrin - tabl.x 100 mg et x 300 mg; Foligan – tabl.x 100 mg et x 300 mg; Lysuron – tabl.x 300 mg; Mephanol – tabl.100 mg et x 300 mg; Uredimin - tabl.x 300 mg; Uriconorm - tabl.x 100 mg et x 300 mg; Xanturic - tabl.x 100 mg.

Действие:

Резорбира се добре в стомашно-чревния тракт. Свързва се слабо с плазмените протеини – до 4,5%. Плазменият му полуживот е 2 – 8 h. В черният дроб се превръща в активен метаболит, който има време на полуживот 18 – 30 h. Около 30% от приетата доза алопуринол се излъчва с урината непроменен.

Показания:

-При вторична хиперурикемия.

-По време на лечението на миелопролиферативни заболявания и неоплазии с цитостатици или радиотерапия за предотвратяване на хиперурикемията.

-за профилактика и лечение на уратна уролитаза.

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност, при деца се прилага само при вторична хиперурикемия, дължаща се на злокачествени новообразувания.
Повдигане, повръщане, диарии, интермитентни коремни болки, кожен еритем с фебрилитет, алопеция, рядко левкопения или левкоцитоза, артралгии, периферни неврити. Понякога се наблюдава повишение на трансаминазите и алкалната фосфатаза.
Не се препоръчва комбинирано приложение с железни препарати! При едновременно прилагане на кумаринови антикоагуланти дозата им трябва да се редуцира!
По време на лечението се препоръчва обилно поемане на течности. Тъй като препаратът няма последствие, той трябва да се взема непрекъснато за лечение и профилактика на хиперурикемията.
Лечението се започва обикновено с дневна доза 100mg, която се покачва през 5 – 6 дни до дозата, ефикасна за нормализиране на хиперурикемията. При средно тежки случаи тази доза е 400 – 600 mg, а при - до 800 mg. При ХБН дозата алопуринола се намалява в зависимост от стойностите на креатининовия клирънс.
200 – 400 mg/24h, разпределена в 2 - 4 приема.
-Прилага се при подагра в междупристъпния период.
Алопуринолът е дериват на пирацолпиримидина. Той инхибира активността на ензима ксантиноксидаза, с което блокира разграждането на хипоксантина и ксантина до пикочна киселина. Пуриновият разпад спира до фазата на ксантин, една част от който се използва в пуриновата биосинтеза, а останалата се елиминира през бъбреците. Под въздействието му концентрацията на пикочна киселина в кръвта и урината започва да намалява на 2-3-ия ден от започването на лечението и опасността от изкристализирването и отлагането в тъканите и бъбреците се предотвратява.
 

Реклама