Alteplase recombinant (DCI) = Recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA)

Синоними: Actilyse (Boehringer Ingelheim), Activase (Genentech Inc.), Actilyse (Thomae/Beringwerke).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Високорискови състояния на кървене, церебро-васкуларни инциденти, неотдавнашни оперативни интервенции, тежка артериална хипертония, мозъчни тумори.
Гадене, повръщане, хипотензия, фебрилитет. При предозиране – хеморагични прояви.
Да не се използва флакони, на които е нарушен вакуумът. Разтворът за инжектиране се приготвя непосредствено преди инфузията само с приложена стерилна дестилирана вода. Доразрежда се с физиологичен разтвор или 5% глюкоза.
При остър миокарден инфаркт отначало се вливат венозно 10 mg за 1-2 min, след това 50 mg в капкова венозна инфузия за 1 h и още 40 mg в следващите 2 h или общо 100 mg. Друга терапевтична схема за лечение на остър миокарден инфаркт е 10 mg болус, последвано от инфузия на 90 mg/90 min. Общата терапевтична доза не бива да надвишава 100 mg. При пациенти под 65 kg общата дозировка не трябва да превишава 1.25 mg/kg. Едновременно или след вливането на rt-PA се внасят хепарин и/или тромбоцитни антиагреганти. При белодробен емболизъм се препоръчва доза от 100 mg, внесена за 2 h. Хепаринотерапия може да се започне още по време на инфузията на rt-PA или непосредствено след нея, като се контролира коагулационния статус.
1,25 – 1,5 mg/kg.
Прилага се при остър миокарден инфаркт и белодробна емболия в първите шест часа от появата на симптомите.
Тъканен активатор на плазминогена (серинова протеаза), получен по рекомбинантна ДНК технология от човешки миеломни клетки. Представлява стерилен лиофилизиран прах от пречистен гликопротеин, който се състои от 527 аминокиселини. Ензимната активност на 1 mg е 580 000 UI. Биологичният му полуживот е 3-9 min. Понастоящем той е най-ефикасният тромболитичен агент, който действа главно на ендотромболизата. Като превръща фиксирания в тромба плазминоген в протеолитичния ензим плазмин, той спомага за лизирането на фибрина и довежда до разтапянето на пресните тромби в 62-83 % от случаите с остър миокарден инфаркт.
Fl.x 10 mg + fl. x 10 ml Aquq destilata steryl pro inj; Fl. x 20 mg + fl. x 20 ml Aqua destilata pro inj; Fl. x 50 mg +fl. x 50 ml aqua destilata steryl pro inj.
 

Реклама