Altretamine (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

След перорално внасяне има добра абсорбция. Пикови плазмени нива се достигат за около 1 h след приемането. Плазменият му полуживот е от 4,7 до 10,2 h. Натрупва се главно в тъканите с липидни съставки. В черния дроб търпи бързо метаболизиране чрез деметилиране. Главните му метаболити са пентаметилмеламин и тетраметилмеламин. С плазмените протеини той и метаболитите му се свързват слабо – свободната му фракция е 6 %, на пентаметилмеламина – 25 % и на тетраметилмеламина – 50 %. Излъчва се с урината до 24-ия час 61 % от внесеното количество, а до 72-ия час – 89 %, главно под формата на метаболити и само под 1 % като неметаболизиран алтретамин.

Показания

  • Овариален карцином.

  • Карцином на гърдата.

Странични ефекти

Взаимодействие с други лекарства:

Едновременното приложение на алтретамин
: Диспептични прояви – гадене, повръщане и рядко диария. При продължително лечение може да се наблюдават неврологични ефекти: периферна двигателна и сетивна невропатия, централно-нервни прояви – обърканост, възбуждане, депресия, халюцинации. Хематологични прояви – левкоцитопения и тромбоцитопения. Кожни прояви – зачервяване, пруритус, екзематозни увреждания. Може да се наблюдават по-рядко цистити, аменорея, азооспермия.
: - Белодробен карцином.
: Алтретаминът представлява синтетичен антинеопластичен цитостатик от групата на триазеновите деривати. Точният механизъм на неговия цитостатичен ефект не е напълно познат. В структурно отношение наподобява алкилиращите агенти. След активирането му от чернодробните микрозоми той интерферира със синтезата на нуклеиновите киселини. Има добър ефект при някои овариални и белодробни неоплазии, резистентни на класическите алкилиращи агенти.
: Hexastat – caps. x 100 mg; Hexamethylmelamin – caps. x 100 mg; Hexalen – caps. x 50 mg.
: Hexastat (Roger Bellon), Hexamethylmelamin (Aventis), Hexalen (U.S. Bioscience, Inc.).
 

Реклама