Alvesin Neu (Berlin-Chemie)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Прилага се в бавна венозна капкова инфузия в дневна доза 1000 – 2000 ml.
Да не се прилага при болни с ХБН, невключени на хемодиализа, тежка чернодробна недостатъчност, сърдечна недостатъчност, хиперкалиемия. 
При болни с ХБН, невключени в програма на хемодиализа, може да се наблюдават прояви на метаболитна ацидоза и хиперазотемия.
Прилага се при гломерулонефрити с тежък нефрозен синдром без азотна задръжка, при остър панкреатит, язвена болест, тежки изгаряния, hyperemesis gravidarum, пред- и постоперативно при болни с белтъчен дефицит, коматозни състояния.
Стерилен, апирогенен и с оптимална поносимост инфузионен разтвор за парентерално хранене. 1000 ml от разтвора съдържа 40,0 g аминокиселини, които са 14 на брой, и 100 g сорбитол. Йонен състав: Na+ - 35 mmol, K+ - 25 mmol, Mg++ - 5 mmol, CH3COO- - 25 mmol и Cl- - 38 mmol. Енергийната стойност на разтвора е 2500 kJ (600 kcal), pH – 6,2. Дава много добър ефект при повишение на катаболните процеси на белтъчен глад, при нарушения в резорбцията на белтъчините в храносмилателния тракт, както и при загуба на протеини при масивна протеинурия. С него могат да се коригират нарушенията не само в белтъчната, но и във въглехидратната, минералната и водната обмяна. Сорбитолът е източник на енергия.
Fl. x 500 ml.
 

Реклама