Alwesin 40

Действие:

Представлява инфузионен разтвор от L-аминокиселини.

Показания

Странични ефекти

Лекарствени взаимодействия

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка:

Прилага се под формата на венозна капкова инфузия. При възрастни се прилага в доза 0,6 - 1 g аминокиселини/kg т.м./24 h (до 25 ml/kg/24 h); при катаболитни състояния - 1,3-2g аминокиселини/kg т.м./24 h (до 50 ml/kg/24 h). При кърмачета и малки деца се дозира по 1,5-2,5 g аминокиселини/kg т.м./24 h (до 60 ml/kg/24h).
: Остра бъбречна недостатъчност, тежки увреждания на черния дроб, нарушения в обмяната на аминокиселините и фруктозата, отравяне с метилов алкохол, хиперхидратация, свръхчувствителност към натриев дисулфид.
: Не се смесва с други лекарствени средства поради риск от несъвместимост или от микробно замърсяване. В единични случаи е възможно да се наблюдават реакции на свръхчувствителност.
: Гадене, повръщане, фебрилитет. При кърмачета бързата инфузия на разтвора маже да доведе до хиперкалиемия и хиперамониемия.
: Парентерално хранене.
В 1000 ml разтвор се съдържат L-Alanine 4 g; Glycine 7 g; L-Arginine 4,55 g; L-Aspartic acid 2 g; L-Glutamic acid 5 g; L-Histidine 1,35 g; L-Isoleucine 2,1 g; L-Lysine hydrochloride 2,5 g (еквивалент на L-Lysine 2 g); L-Methionine 1,75 g; L-Leucine 2,75 g; L-Phenylalanine 3,15 g; L-Threonine 1,6 g; L-Tryptophan 500 mg; L-Valine 2,25 g; Xylitol 50 g; Sodium disulfide 20 mg (еквивалент на 12,5 mg SO2); Sodium acetate 3H2O 3,4 g; Potassium chloride 1,86 g; Magnesium chloride 6H2O 510 mg; Sodium hydroxide 600 mg. Общото съдържание на азот е 6,3 g/l; Na+ 40,2 mmol/l; K+ 25 mmol/l; Mg2+ 2,5 mmol/l; Cl- 43,6 mmol/l; CH3COO- 25 mmol/l; калоричност – 1551 kJ/l; осмоларитет – 801,8 mosm/l; pH – 5,7 – 7,0.
 

Реклама