Amifostine (DCI)

Синоними: Ethyol (Alza).

Лекарствени форми: Amp. (сухи) x 500 mg.

Действие: Амифостинът е про-медикамент, който се дефосфорилира от алкална фосфатаза в тъканите до активен метаболит, съдържащ свободна тиолова киселина, която е в състояние да намали и премахне токсичните ефектина циспластината. Той повишава концентрацията и активността на алкалната фосфатаза в капилярите, повишава рН и подобрява микроваскуларизацията с което протектира в по-голяма степен нормалните тъкани, отколкото туморните. Това се дължи на по-бързата продукция на активни тиолови метаболити от здравата тъкан които активно се свързват с цисплатина с което я инактивират. Активните метаболити играят роля и на очистващи свободните кислородни радикали вещества в тъканите, продуцирани вследствие на лечението с цисплатина. Предварителното приложение на етиол намалява и нефротоксичността на лечението с цисплатина. Приложен венозно етиолът бързо се очиства от плазмата с полуживот на разпределение по-малко от 1 min и елиминационен полуживот от 8 min. Метаболизира се бързо до активни, съдържащи свободен тиол метаболити. На десетата секунда след еднократна болус доза на 150 mg/m2 амифостин започва реналната екскреция на основния препарат и неговите два основни метаболита (тиол и дисулфид) в рамките на 1 h, съответно 0,69 %, 2,64 % и 2,22 %. Свободен тиол се открива в костния мозък в първите 5 – 8 min след инжектирането.

Показания: За редукция на кумулативната нефротоксичност след лечение с цисплатина при пациенти с напреднал овариален карцином и недребноклетъчен белодробен карцином.

Особености на приложение и дозировка: Препоръчваната доза е 910 mg/m2 дневно във 15-минутна венозна инфузия, 30 min преди вливането на цисплатина. Ако се изяви значителна хипотония, инфузията се прекратява и пациента се поставя в положение Тренделенбург. Инфузията може да започне отново, ако в рамките на 5 min артериалното налягане се нормализира и пациента може да получи цялата доза. Ако не може да се понесе цялата доза поради хипотония, повторните курсове трябва да се в доза 740 mg/m2. Препоръчва се предварителна медикация с антиеметични средства (5HT3 рецепторни антагонисти) и Dexamethasone 20 mg. Пациенти с хипотони и дахидратация не трябва да започват лечение. Хипертоници на антихипертензивно лечение могат да се лекуват с амифостин само ако са в състояние да спрат антихипертензивното лечение за 24 h. Предварително пациентите се оводняват адекватно, поставят се в легнало положение, измерва се артериалното налягане на всеки 5 min по време на 15-минутна инфузия. Ако инфузията продължи повече , риска от странични ефекти се покачва. Преди венозно инжектиране сухите ампули (500 mg Amifostine и 500 mg Mannitol) се разреждат с 9,5 ml физиологичен разтвор. Така се получава работен разтвор 500 mg/10 ml, годен за употреба до 5 h при стайна температура и до 24 h при съхранение в хладилник (2 – 8 0С).

Взаимодействие с други лекарства: Не са известни. При едновременно приложение с хипотензивни медикаменти се изисква предпазливост.

Странични ефекти: Хипотония при 62 % от лекуваните, гадене и повръщане при 19 %, чувство на топлина или студ, замайване, сънливост, хълцане, хипокалциемия.

Противопоказания: Свръхчувствителност към препарата и към манитол.

 

Реклама