Amiloride (DCI)

Синоними: Midamor (MSD), Modamide (MSD-Chibret).

Лекарствени форми:

Действие:

Действието на амилорида започва обикновено 2 h след орално внасяне. Ефектът му върху екскрецията на електролитите достига максимума си между 6-ия и 10-ия час и продължава около 24 h. При по-голямата част от пациентите терапевтичният резултат настъпва още от първия ден на лечението, обаче максималният му ефект понякога настъпва едва след много дни. Амилоридът преминава плацентарната бариера и в майчиното мляко.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Напреднала ХБН, диабетна нефропатия, хиперкалиемия, свръхчувствителност към препарата.
Амилоридът се понася много добре от болните. При големи дози и продължително приложение може ад се развие хиперкалиемия.
Прилага се по 10 mg/24h, максимално 20 mg/24h, самостоятелно или в комбинация с тиазидни диуретици или фуросемид при което се възпрепятства развитието на хипокалиемия.
Прилага се за лечение на оточния синдром при застойна сърдечна недостатъчност, на АХ в І и ІІ стадий и в асцитния стадий на чернодробна бариера и в майчиното мляко.
Амилоридът е неконкурентен инхибитор на постъпването на натрия през апикалната мембрана на клетките на дисталните каналчета на бъбреците, но не повлиява проницаемостта за йоните на калия. В резултат на това се увеличават натриурезата и диурезата, а бъбречната екскреция на калий се намалява. Намалението на калиевата екскреция с урината се дължи на намалението на отрицателния потенциал в лумена на дисталните каналчета под въздействието на амилорида. Неговото благоприятно действие се дължи не само на увеличението на натриурезата и диурезата и на повишението на калиевата концентрация в организма , но и на неговия позитивен инотропен ефект и на удължаване фазата на изометричното съкращение на миокарда.
Tabl.x 5 mg.
 

Реклама