Amino-Mel (Leopold & Co)

Лекарствени форми:

Състав: Amino-Mel3,3 % в една банка от 500 ml съдържа: 16,6 g L-аминокиселини в съотношението, предложено от Rose. Йонен състав: Na+ - 12 mmol, K+ - 6 mmol, ацетат – 12 mmol, Cl- - 18 mmol, сорбитол – 5 % общ азт 2,96 g. Енергийната стойност на разтвора е 730 kJ (125 kcal).

Amino-Mel with electrolytes

Amino-Mel “5”

Amino-Mel “10”

Amino-Mel “Optimal” 5

Amino-Mel “Optimal” 10

Amino-Mel “Hepa”

Действие:

Следващите два препарата са създадени на базата на аминокиселинния състав в картофено-яйчената диета. Този модел на съчетание на аминокиселините се оказва като източник на протеини с най-голяма стойност.

При последният препарат - аминокиселинният състав е адаптиран специално за чернодробна недостатъчност – висок е процентът на изолевцин, левцин и валин, а е нисък процентът на метионина, фенилаланина и триптофана. Съдържа още шест аминокиселини в балансирани пропорции. Препаратът възстановява ненормалните плазмени нива на аминокиселините при болни с чернодробна недостатъчност и редуцира хепаталната енцефалопатия или предотвратява развитието й.

Показания:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Прилага се в бавна венозна капкова инфузия в дневна доза 500 – 1500 ml в продължение на 5 – 10 дни и повече.
Да се прилага предпазливо при болни с ХБН, невключени на хемодиализа, тежка чернодробна недостатъчност, сърдечна недостатъчност.
При болните с ХБН може да се наблюдават прояви на метаболитна ацидоза и хиперазотемия при предозиране.
Прилагат се за протеинзаместваща терапия при всички заболявания, протичащи с хипопротеинемия. При гломерулонефрити с тежък нефрозен синдром, при остър панкреатит, язвена болест, тежки изгаряния, hyperemesis gravidarum, интоксикации и лъчева болест. За парентерално хранене при болни с чернодробна недостатъчност, при хепатогенна кахексия и хепатална кома.
Първите четери препарата съдържат есенциалните аминокиселини в съотношение по Rose, двете полуесенциални аминокиселини аргинин и хистидин и неесенциалните доставчици на азот – аланин, пролин и глицин, а като доставчик на енергия – сорбитол. Този състав определя благоприятното им действие при пациенти с метаболитни нарушения с преобладаване на катаболните процеси.
- В една банка от 500 ml разтвор се съдържат: 24,7 g (5 %) L-аминокиселини; йони в mmol: Na+ 26, K+ 16,1, Mg++ 2,5, Cl- 45,5, ацетат 8,4, Acidum malicum 1,0 g, общ азот 3,73 g.
в една банка от 500 ml съдържа: 50 g L-аминокиселини в съотношението по картофено-яйчената диета. Йонен състав: Na+ - 20 mmol, K+ - 18 mmol, ацетат – 7 mmol, Cl- - 36 mmol, Mg++ - 2,5 mmol, Zn++ - 0,022 mmol, сорбитол – 7 %, ксилитол – 3 %, общ азот 7,68 g. Енергийната стойност на разтвора е 1700 kJ (400 kcal).
в една банка от 500 ml съдържа: 25,0 g L-аминокиселини в съотношението по картофено-яйчената диета. Йонен състав: Na+ - 20 mmol, K+ - 10 mmol, ацетат – 5 mmol, Cl- - 30 mmol, Mg++ - 2,5 mmol, Zn++ - 0,022 mmol, сорбитол – 7 %, ксилитол – 3 %, общ азот 3,84 g. Енергийната стойност на разтвора е 1250 kJ (300 kcal).
в една банка от 500 ml съдържа: 50 g L-аминокиселини в съотношението, предложено от Rose. Йонен състав: Na+ - 20 mmol, K+ - 18 mmol, ацетат – 27 mmol, Cl- - 36 mmol, Mg++ - 2,5 mmol, сорбитол – 10 %, общ азот 8,5 g. Енергийната стойност на разтвора е 1750 kJ (415 kcal).
в една банка от 500 ml съдържа: 25 g L-аминокиселини в съотношението, предложено от Rose. Йонен състав: Na+ - 20 mmol, K+ - 10 mmol, ацетат – 25 mmol, Cl- - 30 mmol, Mg++ - 2,5 mmol, сорбитол – 10 %, общ азот 4,4 g. Енергийната стойност на разтвора е 1300 kJ (310 kcal).
в една банка от 500 ml съдържа: 16,6 g L-аминокиселини в съотношението, предложено от Rose. Йонен състав: Na+ - 37 mmol, K+ - 10 mmol, Ca++ - 1 mmol, Mg++ - 0,5 mmol, лактат – 17 mmol, Cl- - 45 mmol, сорбитол – 5 %, общ азот 2,96 g. Енергийната стойност на разтвора е 730 kJ (125 kcal).
Fl. x 500 ml; Amino-Mel “Optimal” 10 – fl. x 100 ml et x 500 ml.
 

Реклама