Aminomix I

Действие:

Dinatriumsalze 5H2O (40:60) 4,592 g. Общото съдържание на аминокиселини е 50 g/1; въглехидрати 200 g глюкоза/1; Na+ 50 mmol/1; K+ 30 mmol/1; Ca2+ 2,5 mmol/1; Mg2+ 2,5 mmol/1; Zn2+ 0,04 mmol/1; Cl- 100,11 mmol/1. Теоретичен осмоларитет - 1769 mosm/1; pH след смесване на двата разтвора - 4,8-5,2; калоричност - 1025 kcal/1.

Представлява аминокиселинен разтвор със съдържание на електролити и въглехидрати.

Показания

Странични ефекти

Лекарствени взаимодействия

Противопоказания

Необходимо е да се контролират водния баланс и нивото на кръвната захар. При рязко покачване на кръвната захар незабавно да се прекрати въвеждането на разтвора и при необходимост да се приложи инсулин.

Особености на приложение и дозировка:

Разтворът е предназначен за интравенозна инфузия. Прилага се по 20 ml разтвор/kg т.м./24 h, което съответства на 1 g аминокиселини/kg т.м./24 h u 4 g глюкоза/kg т.м./24 h. Средната доза е 1500 ml/75 kg/24 h. Максималната скорост на инфузия е 1,25 ml разтвор/kg т.м./h. Максималната дневна доза е 30 ml/kg т.м., което съответства на 6 глюкоза/kg т.м. и 1,5 g аминокиселини/kg т.м. 
: Нарушения в обмяната на аминокиселините, метаболитна ацидоза, нарушена чернодробна и бъбречна функция, декомпенсирана сърдечна недостатъчност, хиперхидратация, хиперкалиемия, декомпенсиран захарен диабет. Не се прилага на новородени деца и на деца до 3–годишна възраст. При повишен осмоларитет на серума да се прилага с повишено внимание.
: Не се препоръчва включването на лекарствени вещества в разтвора.
: При бърза инфузия на разтвора може да се наблюдава втрисане и загуба на съзнание. При ускорено бъбречно отделяне е възможно нарушаване на аминокиселинния състав.
: Парентерално хранене.
Състои се от два разтвора (A u B) с обем по 500 ml, опаковани разделно в двукамерна торбичка. Разтвор А (голяма камера) съдържа: L-Isoleucine 2,5 g; L-Lysine monohydrochloride 4,125 g (съответстващ на L-Lysine 3,3 g); L-Methionine 2,15 g; L-Phenylalanine 2,55 g; L–Threonine 2,2 g L-Tryptophan l g; L–Valine 3,1 g; L-Arginine 6 g; L-Histidine 1,5 g; Aminoacetic acid 7 g; L-Alanine 7,5 g; L-Proline 7,5 g; L-Malic acid 3,065 g; Calcium chloride 2H2O 0,368g; Zincum chloride 5 mg. Разтвор В (малката камера) съдържа: Glucose monohydrate 220 g (съответстващо на 200 g Glucose); Sodium chloride 1,169 g; Kalium chloride 2,238 g; Magnesium chloride 6H2O 0,509 g; Glycerol-1(2)–dihydrogenphosphate +
 

Реклама