Aminosteril III (Orion)

Лекарствени форми: Банки x 500 ml.

Състав: В 1000 ml се съдържат: L-Isoleucine 1,90 g, L-Leucine 2,30 g, L-Lysine hydrochloride 1,90 g, L-Methionine 1,0 g, L-Tryptophan 1,50 g, L-Valine 2,0 g, L-Phenylalanine 1,8 g, L-Threonin 1,5 g, Glycine 2,20 g, Acidum L-asparticum 0,77 g, Acidum L-glutaminicum 1,7 g, L-Alanine 4,1g, L-Arginin – 2,5 g, L-Histidine 1,2 g, L-Proline 3,5 g, L-Serine 2,3 g, L-Tyrosine 1,08 g.

Електролити – Cl 13,1 mmol/l. Енергийна стойност – 520 kj/l. Есенциални аминокиселини – 13,0 g/l. Общо аминокиселини – 31,4 g/l. Общ азот – 4,7 g/l. Алфа-аминоазот – 3,6 g/l (77 % от общия азот). Белтъчното съдържание – приблизително 29,0 g/l. рН – 5,5 – 7,5. Осмоларитет – 280 mOsm/l.

Показания: За заместително лечение по време на оперативни интервенции и непосредствено в постоперативния период за заместване на аминокиселини, за допълнителна инфузионна терапия при посттравматични състояния.

Особености на приложение и дозировка: При възрастни се прилага по 1000 – 2000 ml дневно под формата на капкова инфузия (35 ml/kg/24 h). При необходимост могат да се добавят електролитни разтвори. При малки деца дозировката на препарата не трябва да надвишава 4,0 g аминокиселини за 24 h. При децата с препарата могат да се заместят приблизително 50 % от необходимите течности за 24 h, останалата част се допълва с 5 – 10 % глюкозни разтвори.

Странични ефекти: При неколкодневно лечение е възможно образуване на кетонни тела. Съществува риск от периферни тромбофлебити.

Противопоказания: Чернодробна и бъбречна недостатъчност, тежки електролитни нарушения, тежка дехидратация.

 

Реклама