Aminosteril infant (Fresenius AG)

Лекарствени форми:

Състав:

Разтвор

6 %

10 %

L-Leucine

7,8 g

13,0 g

L-Isoleucine

4,8 g

8,0 g

L-Lysine monoacetate

7,2 g

8,51 g

L-Methionine

1,872 g

3,12 g

L-Phenilalanine

2,25 g

3,75 g

L-Threonine

2,64 g

4,40 g

L-Tryptophan

1,206 g

2,01 g

L-Valine

5,40 g

9,0 g

L-Arginine

4,50 g

7,50 g

L-Histidine

2,856 g

4,76 g

L-Taurine

0,24 g

0,40 g

L-Serine

4,602 g

7,67 g

L-Alanine

5,58 g

9,30 g

L-Proline

5,826 g

9,71 g

N-Acetyl-L-Tyrosine

3,106 g

2,52 g

N-Acetyl-L-Cysteine

0,42 g

0,52 g

L-Acidum malicum

1,57 g

2,62 g

Общо съдържание на аминокиселини: на 6 % разтвор – 60 g/l; на 10 % разтвор – 100 g/l. Общо съдържание на азот: на 6 % разтвор – 9 g/l; на 10 % разтвор – 14,9 g/l. Осмоларитет: на 6 % разтвор – 531 mOsml/l; на 10 % разтвор – 885 mOml/l. рН на 6 % разтвор – 5,5 – 6, а на 10 % - 5,5 – 6.

Показания:

Странични ефекти:

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка:

Прилага се във венозна инфузия с Cavakatheter, като максималната скорост на инфузията е до 0,1 g аминокиселини на килограм телесна маса за 1 h, съответстващо на 1,67 ml разтвор на килограм телесна маса за 1 h. Максималната дневна доза, съобразена с възрастта на децата е: до 1 година – 1,5 – 2,5 g аминокиселини на килограм телесна маса; от 2 до 5 години – 1,5; над 6 години – 1,0 g. Разтворите не бива да се смесват с други лекарствени средства поради риск от несъвместимост и бактериална контаминация.
: Бъбречна и чернодробна недостатъчност, хипокалиемия, хиперхидратация, ацидоза.
При продължително приложение съществува риск от тромбози.
За парентерално хранене на недоносени, кърмачета и малки деца, като за пълно парентерално хранене трябва да се комбинира със съответни електролитни и въглехидратни разтвори, както и с мастни емулсии.
В 1000 ml се съдържат:
Банки 6 % и 10 % разтвор х 100 ml, x 250 ml et x 500 ml.
 

Реклама