Amoxapine (DCI)

Синоними: Defanyl (Novalis)

Лекарствени форми: Tabl. x 50mg et x 100 mg; Sol. pro uso interno 50 mg/ml fl. x 20 ml _ спринцовка дозатор в mg.

Действие:

Показания

Особености на приложение и дозировка

Странични ефекти:

Взаимодействия с други лекарства:

Противопоказания:

По време на бременност и кърмене, глаукома, аденома на простатата. Предпазливо да се прилага при епилептици, водачи на МПС и работещи с опасни машини. Комбинирането приложение с МАО-инхибитори е противопоказано. Повреме на лечението да не се употребява алкохол.
Блокира антихипертензивните ефекти на гванетидина и клонидина. При едновременна употреба с други антидепресанти или с медикаменти с антихоленергично действие засилва парасимпатикомиметичните ефекти. Засилва ефектите на алкохола, барбитуратите и другите депресори на ЦНС.
Рядко се наблюдава тремор, смущения в акомодацията, конвулсивни кризи, сухота в устата, изпотяване, запек, микционни смущениярядко тахикардия и ортостатична хипотензия, гадене, повтъщане.
: Дозировката трябва да се индивидуализира съобразно състоянието на болния и терапевтичния отговор. Отначало се дават по 100mg дневно, след което дозата се увеличава прогресивно до 150-200mg/24h., а ако е необходимо и до 300-400mg/24h без риск. При старческите депресии дозата се редуцира наполовина.
: Депресии от различен произход – реактивни, инвулотивни, невротични. Манийно-депресивна психоза в манийна фаза.
Амоксапинът е психотропно средство от групата на дибензо-оксазепините с антидепресивно и антиманийно действие. Има централно и периферно антихолинергично действие. При орално приложение се абсорбира добре в храносмилателният тракт. Пикова плазмена концентрация се достига за 1h и 40 min. Метаболизира се в черния дроб в 7-ОН и 8-ОН-амоксапин, който също има фармакологична активност. Плазменият му полуживот е 7,7 часа. Елиминира се под формата на метаболити през бъбреците в 70%
 

Реклама