Amoxicilline (DCI)

Синоними: Amopen (Balkanpharma), Ospamox (Biochemie), Hiconcil (KRKA), Amoxi-Wolf (Wolf), Bristamox (Bristol-Mayers Squibb), Clamoxyl (Smith Kline Beecham), Zamocilline (Lab. Zambon), A-Gram (INAVA), Drinus (Bros), Duomox (Yamanouchi)

Лекарствени форми

Действие:

- Чувствителни микроорганизми (MIC>16 m g/ml): стрептококи от група А, B, C, F и G, Streptococcus bovis, пневмококи, Enterococcus faecalis, Listeria mocytogenes, Corinebacterium diphtheriae, Erysipelothrix rhusiopathiae, Eikenella, Neisseria meningitidis, Bordetella pertusis, Clostridium species, Propionibacterium acnes, Peptostreptococcus, Actynomyces, Borrelia, лептоспири, Salmonella typhi, Eubacterium, Acinobacilus actinomycetem comitans.

Повече от 90% от щамовете са чувствителни.

- Непостоянно чувствителни: Esch. coli, Proteus mirabilis, Shigella, Vibrio cholere, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Fusobacterium, Porphyromonas, Veillonella. Процентът на придобитата резистентност е вариабилен, поради което е необходима антибиотикограма за изпитване на чувствителността.

Амоксицилинът има двукратно по-добра чревна резорбция от ампицилина – около 80%, която не се влияе от храненето. Плазмените нива са пропорционални на внесената доза. Пикови концентрации се получават 2 часа след приемането. В сравнение с ампицилина, има по-висока бактерицидна активност и прониква по-добре в някои екскрети, а така също в синусите, в средното ухо и през менингите. Той не се разгражда в гнойни секрети. Преминава в майчиното мляко. С плазмените протеини се свързва слабо – около 17%. Плазменият му полуживот при лица с нормални бъбречни функции е средно 60 минути. Не се метаболизира и се отделя с урината почти непроменен в активна форма. С жлъчката се ексретира само 5-10% от внесената доза.

Показания

Особености на приложение и дозировка

При болестта на Lyme в случаите на изолиран мигриращ хроничен еритем се прилага венозно или per os по 4g/24h, а при системни прояви от хематогенна дисеминация на Borrelia burgdorferi дозировката може да бъде увеличена до 6g/24h, като продължителността на лечението е 15-21 дена.

При ендокардити и септицемии отначало се прилага венозно в доза 6-12g/24h, а след това per os по 6g/24h, разпределена в 3 или 4 приема. За профилактика на ендокардитите при ортопедични, стоматологични или кардиоваскуларни интервенции се внасят 2g амоксицилин чрез 30 минутна венозна перфузия непосредствено преди интервенцията и 1g per os 6h по-късно.

За еридикация на Helicobacter pylori при стомашно-дуоденална язва се прилага следната дозировъчна схема – амоксицилин по 1g сутрин и вечер, комбинирано с Clarithromycine по 500mg сутрин и вечер per os и Omeprazole по 20mg сутрин и вечер в продължение на 7 дни, а след това само омепразол по 20mg дневно в продължение на 3 седмици при дуоденална язва и в продължение на 3-5 седмици при стомашна язва. В тази схема омепразола може да се замени с Lansoprazole по 30mg.

При ХБН със стойности на креатининовия клирънс над 0,5ml/s не се налага адаптирането на дозировката и на интервалите между отделните приеми. При креатинов клирънс между 0,5 и 0,16ml/s се прилага половината доза на всеки 12 часа, а при клирънс под 0,16ml/s – половината доза на 24h.

В детската възраст се прилага по 20-50mg/kg/24h, разпределени в 3 приема, независимо от храненето. При тежки инфекции дозата за деца може да се увеличи до 100mg/kg/24h. При кърмачета и малки деца се прилага оралната суспенсия, която се приготвя като във флакона с гранулите се прибавя 40ml предварително преварена вода и се разклаща до получаване на хомогенна суспенсия. Дозирането се извършва с помощта на мерителна чашка (1ml=50mg).

Разтворът за мускулно инжектиране се приготвя, като един флакон от 500mg или 1g се разтваря с 5ml от приложения разтворител. За венозно приложение, флаконът се разтваря с 10-20ml вода за инжектиране. За венозна капкова инфузия разтворът се разрежда с физиологичен разтвор или Serum Glucosae 5%. Трайността му е до 6 часа.

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към пеницилинови препарати
Има добра поносимост. Може да се наблюдават транзиторни диспептични оплаквания и леки кожни алергични реакции.
: При по-леки инфекции се прилага в дневна доза 1,5-2,0g, разпределена в 3-4 приема. При тежки инфекции дозата може да бъде удвоена. Мускулно се прилага по 1g два пъти дневно. Венозно – от 2-12g/24h.
: Прилага се за лечение на уроинфекции – остър и хроничен пиелонефрит, инфекции на бронхо-пулмоналната система – хроничен изострен бронхит, пневмонии, бронхектазии, белодробен абсцес, инфекции на жлъчните пътища, салмонелози, инфекции на кожата и меките тъкани, инфекции на малкия таз и женските полови органи, ото-рино-ларингологични и стоматологични инфекции, болест на Lyme, за ерадикация на Helicobacter pylori, септични състояния, менингити, ендокардити.
Амоксицилинът е широкоспектърен полусинтетичен пеницилин, принадлежащ към групата на аминопеницилините. Той има бактерициден ефект върху пролифиращи микроорганизми, които участват в крайните етапи от синтезата на мореина – мукопептид, необходим за изграждането на бактериалната стена. Има широк антибактериален спектър, който обхваща голям брой Gram (-) и Gram (+) микроорганизми:
: Amopen – caps. x 250mg et x 500mg, Amopen granulatum – granul. fl. x 3g (за приготвяне на 60ml орална суспенсия); Ospamox – caps. x 250mg, tabl. x 500mg, x 750mg et x 1g, granul. fl. 1,5g, x 3g et x 4,5g; Hiconcil – caps. x 250mg et x 500mg, granul. fl. x 5g; Amoxi-Wolf – tabl. x 500mg, x 750mg, x 1g, granul. fl. x 5g; Bristamox – caps. x 500mg, pulvis pro sirupus fl. x 5g (125mg/5ml et 500mg/5ml), Clamoxyl – caps. x 250mg et x 500mg, tabl. x 1g, pulvis pro sirupus fl. x 60ml (125mg/5ml, 250mg/5ml et 500mg/5ml), fl. (сухи) x 500mg et x 1g pro inj. i.m. + amp. x 5ml разтворител, fl. (сухи) x 500mg, x 1g et x 2g pro inj. et infus. i.v.; Zamocilline – tabl. x 500mg; A-Gram – tabl. x 500mg, fl. x 500mg et x 1g pro inj. i.m. +amp. x 5ml разтворител; Drinus – caps. x 500mg, susp. fl. 60ml (100mg/ml), Duomox – tabl. x 125mg, x 250mg, x 375mg, x 500mg, x 750mg et x 1g.
 

Реклама