Amphotericine B (DCI)

Синоними: Amphotericine B “Squibb” (Squibb), Amphotericine B (Bristol-Myers), Fungizone (Bristol-Myers Squibb), Ampho-Moronal Tabletten (Squibb-Heyden), AmBisome (NeXstar Pharmaceutique).

Лекарствени форми: Amphotericine B – fl. (сухи) x 50 mg pro inj.i.v.; Fungizone – caps. x 250 mg, susp. pro usu interno fl. x 40 ml (100 mg/ml), fl. (сухи) x 50 mg pro inj.i.v., lotion 3 % tuba x 30 ml; Ampho-Moronal Tabletten – tabl. x 100 mg, susp. pro usu interno fl. x 24 ml et x 60 ml (100 mg/ml), ung. et crème tuba x 10 mg, ovula vag. x 50 mg; AmBisome – fl. x 30 ml (с филтър) = Amphotericine B Liposomale 50 mg pro susp.i.v.

Действие: Амфотерицин В е антимикотичен антибиотик от групата на полиените, екстракт от култури на Streptomyces nodsus. Той има фунгистатично действие, дължащо се на свързването му с ергостерола в хитиновите мембрани на някои патогенни гъби, вследствие на което се повишава тяхната проницаемост за малки молекули, като глюкоза и калиеви йони и се нарушава метаболизма на гъбичките. Има сравнително широк антимикотичен спектър, който обхваща Candida, Cryptococcus neoformans, Blastomyces dermatididis, Coccidioides immitis, Hystoplasma capsulatum и Aspergillus. Тези гъбички инхибират in vitro напълно от концентрации на антибиотика от 0,03 до 1 μg/ml. В дозите, използвани в терапевтичната практика амфотерицин В има само фунгистатичен ефект, тъй като за получаване на фунгициден ефект in vivo са необходими серумни концентрации, които имат токсично действие.

Препаратите за локално приложение имат главно антикандидозна активност. Амфотерицин В няма никакво антибактериално или антивирусно действие.

Амфотерицин В не се абсорбира от лигавицата на храносмилателния тракт и оказва локално своето антимикотично действие. Внесен венозно дава веднага лечебни концентрации. Свързва се над 90 % с плазмените протеини и не се диализира. Плазменият му полуживот е 24 – 48 h. Около 5 % се екскретира с урината непроменен, 20 % - с жлъчката и останалото количество остава депонирано в тъканите – бъбреци, черен дроб, слезка. Може да бъде открит в серума и урината много седмици след спиране на лечението поради бавното му постъпване от тъканните депа в кръвта. Концентрацията му в цереброспиналната течност е ниска, с изключение на случаите когато тя е богата на белтък.

Липозомалната форма AmBisome съдържа в 1 флакон 50 по Amphotericine B под формата на малки, кръгли униламиларни липозоми с диаметър под 100 nm. Активният принцип е интеркалиран в тяхната мембрана и е стабилизиран от един комплекс-преносител от амфифилни субстанции – фосфолипиди и холестерол. Поради своята стабилност, внесен под формата на суспенсия, AmBisome остава интактен дълго време в циркулацията като достига високи фунгицидни концентрации. Като пенитрират в тъканите, липозомите преминават през стената на увредените съдове и се натрупват в значително количество в огнищата на инфекцията. Там те преминават върху стената на патогенните гъби и взаимодействат директно с тях. При това взаимодействие липозомите се разкъсват и освободеният амфотерицин В уврежда клетъчната мембрана на гъбите и като прониква интрацелуларно води до тяхната гибел.

Освен фунгицидната активност други предимства на липозомалната форма са подобрената непосредствена поносимост и намалените странични ефекти и по-специално намалената нефротоксичност в сравнение с конвенционалната форма на амфотерицин В, което повишава неговия терапевтичен индекс.

Показания: - Парентерално се прилага за лечение на дълбоки системни микози: Северноамериканска бластомикоза, хистоплазмоза, кокцидиомикоза, аспергилоза, белодробна криптококоза, десиминирана споротрихоза, хронични грануломатозни десиминирани форми на кандидоза и мукорна микоза.

  • Перорално се прилага при кандидоза на лигавицата на храносмилателния тракт, с изключение на кандидозата на хранопровода при имуносупресирани болни.

  • Под формата на аерозолна терапия се прилага при белодробни микози, а под формата на инстилации – при микотични цистити и конюнктивити.

  • Препаратите за локална употреба са показани при кандидоза на кожата и лигавиците, при кандидозни вулво-вагинити, баланити, анити и други.

  • Липозомалната форма на AmBisome се предпочита за лечение на системни и/или дълбоки гъбични инвазии, причинени главно от Aspegillus и Candida при имуносупресирани пациенти, м частност онко-хематологични и трансплантирани, които са изложени на максимален риск от нефротоксичност при лечение с конвенционалната форма на амфотерицин В.

  • AmBisome е ефикасен и при висцерална форма на лайшманиоза, резистентна на антимонови препарати.

Особености на приложение и дозировка:

Венозно се внася под формата на бавна перфузия в продължение на 4 – 6 до 8 h. Поради риска от алергични прояви 6 h преди първата перфузия се прави проба за изпитване на поносимостта, като 1 mg амфотерицин В, разреден в 20 ml 5 % разтвор на глюкоза, се внася венозно за 20 – 30 min. При добра поносимост лечението се започва с дневна доза 0,1 – 0,2 mg/kg телесна маса, която се увеличава прогресивно, докато се достигне оптимална доза от 1 mg/kg за 24 h. Перфузиите се правят през 2 дни. В никакъв случай дозата от 1,5 mg/kg не трябва да се превишава!

По време на перфузиите трябва да се контролират температурата, пулса, АН и дишането. Курсът на лечение при дълбоките микози продължава 6 – 12 седмици.

При криптококов менингит, тежка белодробна аспергилоза и при мукорна микоза на белия дроб амфотерицина може да се комбинира с флуцитозин в доза 75 – 100 mg/kg/24 h.

При тежки криптококови менингити може да се приложи интрарахеално, при кандидозни перитонити – интраперитонеално, а при кандидозни и аспергилозни плеврити – интраплеврално.

Инхалационно се прилага два пъти дневно по 10 mg. За инстилации се прилага по 10 mg, разтворен в 10 – 40 ml двойно дестилирана вода.

Формите за локална употреба се прилагат по 2 – 4 апликации дневно в продължение на 15 дни до 1 месец.

Липозомалната форма AmBisome се прилага при възрастни и деца за лечение на системните микози в дневна доза 3 mg/kg, макар че са прилагани и по-високи дози с по-добра поносимост, отколкото при конвенционалната форма. Перфузиите се правят в централна или периферна вена в продължение на 30 до 60 min. При весцерална лайшманиоза препоръчваната кумулативна доза е 18 – 24 mg/kg, разпределена в 6 инжекции – по 1 в 5 последователни дни и една шеста инжекция на 10-ия ден при деца и при имунокомпетентни лица. При имуносупресирани пациенти опитът е недостатъчен, но са прилагани дози до 40 mg/kg , разпределени в 10 до 20 последователни дни. При влошаване на бъбречната функция дневната доза се намалява временно но 1,5 mg/kg или се разреждат перфузиите.

Особености на употреба:

Началния разтвор на AmBisome се приготвя като към всеки флакон от 50 mg от изчислената доза се прибавят по 12 ml вода за приготвяне на инжекционни разтвори. Непосредствено след това флаконът се разклаща силно в продължение на 15 s до пълното разтваряне. Полученият разтвор с концентрация 4 mg/ml след това се разрежда в 5 % разтвор на глюкоза до финалния разтвор с концентрация от 0,2 до 2 mg/ml, като се използва стерилна спринцовка, към която се прикрепва приложения филтър от 5 μm. Полученият разтвор не трябва да съдържа неразтворени частички и да бъде бистър и прозрачен.

При приготвяне както на началния, така и на финалния разтвор в никакъв случай не трябва да се използва физиологичен серум, защото се получава аглутенация на липозомите!!

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Тежки чернодробни и бъбречни заболявания, костномозъчна хипоплазия, хипокалиемия. Едновременното приложение с дигиталисови гликозиди трябва да става внимателно!
Амфотерацин В има нефротоксично и хепатотоксично действие, може да доведе до тромбоцитопения, хипокалемия и до неврологични прояви. При венозно приложение може да се развият тромбофлебити.
Да не се прилага комбинирано с медикаменти, водещи до хипокалиемия! Да не се комбинира с прениламин, лидофлазин, амиодарон, хинидин, соталол!
Разтворът за венозна инфузия се приготвя, като към съдържимото на флакона от 50 mg амфотерицин В се прибавя 10 ml Serum glucosae 5 % с рН над 4,2. този концентриран разтвор може да се съхранява на тъмно 24 h при стайна температура, а в хладилник до 1 седмица. След щателно разклащане се допълва с 500 ml Serum glucose 5 % и се прилага незабавно, без да се добавя друг медикамент към инфузионния разтвор.
Per os се прилага по 6 – 8 капсули (1,5 – 2,0 g) дневно, разпределени в 2 или 3 приема, извън нахранване, в продължение на 15 – 20 дни. От оралната суспенсия се прилага по 1 кафяна лъжичка 3 – 4 пъти дневно (15 – 20 ml). При кърмачета и деца се дозира по 50 mg/kg/24 h или по 1 кафяна лъжичка (5 ml) на 10 kg телесна маса дневно от суспенсията. Суспенсията може да бъде използвана и под формата на гаргари при кандидоза на устната кухина – 3 – 4 апликации дневно.
 

Реклама