Amsacrine (DCI)

Синоними: Amsidine (Parke-Davis), Amsidine ( Gödecke), Amsidil (Gödecke).

Лекарствени форми: Amsidine (Parke-Davis) – amp.x 75 mg + fl. разтворител; Amsidine (Gцdecke) – amp. x 85 mg + fl. разтворител.

Действие: Механизмът на действие на амсакрина се обуславя от способността му да се свързва с ДНК чрез интеркалиране и чрез външни електростатични сили. Той потиска синтезата на ДНК, докато синтезата на РНК не се засяга. Освен това той води до промени във функцията на клетъчната мембрана. Около 80 % от продуктите на неговия метаболизъм се излъчват с жлъчката във фекалиите и около 20 % с урината.

Показания

Особености на приложение и дозировка

Особености на употреба

Странични ефекти: Стоматити, храносмилателни смущения – гадене, поврьщане, диария. Миелосупресия с панцитопения, която налага редовен хематологичен контрол. Предсьрдно мьждене или суправентрикуларна тахикардия при употреба на високи дози, или сьпьтстваща хипокалемия. Аменорея, азооспермия. Наблюдавани са случаи на епилептични кризи.

Противопоказания: Бременност, при кьрмачки, ХБН, декомпенсирана сьрдечна недостатьчност, хипокалемия, епилепсия.

: Разтворът се приготвя с приложения разтворител и се използва не по-късно от 8 h. Изчислената доза се разрежда в 500 ml изотоничен глюкозен серуми се внася само във венозна перфузияза не по-малко от 60 min, за да се избегне дразненето на вената. Да не се разрежда разтворът с физиологичен серум! Да не се използват пластмасови спринцовки и флакони!!
: Индукционно лечение: При монотерапия обичайната дозировка е 90 – 120 mg/m2/24h в продължение на 3 до 5 дни последователно. Ако на 6-ия ден се установят повече от 30% бласти в костния мозък, лечението може да продължи още 3 дни. В зависимост от получения ефект от първия курс следващите курсове могат да се провеждат на всеки 4 седмици в случай на неефикасност дневната доза се покачва на 120 – 150 mg/m2 . При полихимиотерапия с или с общата доза на амсидина за курса на лечението не бива да надминава 750mg/m2. Поддържащо лечение: прилага се по 150 – 250 mg/m2 в еднократна перфузия или се разпределя в три последователни дни.Тази доза се повтаря на всеки 3 до 4 седмици.
: Прилага се за индукционно и поддържащо лечение на остри лимфобластни и миелобластни левкози. Той е показан главно при левкози в рецидив или при резистентни на конвенционалното лечение левкози.
 

Реклама