Anabasini hydrochloridum (Medexport)

Лекарствени форми

Действие

Показания

Странични ефекти

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

  • от 6-ия до 12-ия ден – по 1 таблетка през 2,5 h ( 6 таблетки дневно);

  • от 13-ия до 16-ия ден – по 1 таблетка на всеки 3 h (общо 5 таблетки дневно);

  • от 17-ия до 20-ия ден – по 1 таблетка на всеки 5 h (общо 3 таблетки дневно);

  • от 21-ия до 25-ия ден – по 1 – 2 таблетки дневно.

При започване на лечението още от първия ден, болният трябва да прекрати пушенето или рязко да намали броя на изпушваните цигари. Пълното отказване трябва да стане не по-късно от 8 – 10-ия ден от началото на лечението. При липса на ефект (липса на признаци за намаляване желанието за пушене), лечението се прекратява и след почивка от 2 – 3 месеца се прави нов опит.

: Прилага се перорално или сублингвално по 1 таблетка 8 пъти дневно, през 2 h в продължение на 5 дни. при положителен ефект, лечението с анабазин продължава по следната схема:
: Неконтролирана АХ, атеросклероза, ИБС, хеморагин.
: През първите два дни на лечението е възможна появата на главоболие, гадене, световъртеж, повишение на АН. След намаляване на дозата тези странични прояви обикновено отзвучават. В противен случай лечението се прекратява.
: Прилага се за улесняване отказването от тютюнопушенето.
: Анабазинът е алкалоид от растението Anabasis aphylla. По своята фармакологична активност е близък на ганглиовъзбуждащите средства – никотин, цитизин и лобелин. В сравнително малки дози намалява влечението към тютюнопушене, отстранява вегетативните и други нарушения, които се наблюдават обикновено в периода на отказване от тютюнопушене (никотинов абстинентен синдром).
: Tabl. x 3 mg.
 

Реклама