Anagrelide Hydrochloride (DCI)

Синоними: Agrylin (Roberts Pharm.).

Лекарствени форми: Caps. x 0,5 mg et x 1 mg.

Действие: Предполагаемият механизъм на действие на агрилина е потискане на мегакариоцитната хиперматурация, което води до намаляване на тромбоцитната продукция и тромбоцитния брой. Не променя съществено левкоцитния и еритроцитния брой и показателите на коагулограмата. Във високи дози намалява тромбоцитната агрегация. Инхибира фосфодиестеразата на сАМР, както и ADP и колаген-индуцираната тромбоцитна агрегация. Пиковите плазмени нова се намаляват с 45 %, когато се приема с храна. Има плазмен полуживот 1,3 h. Не кумулира. Метаболизира се екстензивно. Екскретира се с урината в 70 % от приетата доза, като по-малко от 1 % непроменен.

Показания: За лечение есенциална тромбоцитемия с висок тромбоцитен брой и риск от тромбоза при възрастни и деца над 8 години.

Обичайна дозировка: 1,5 – 3,0 mg/24 h.

Особености на приложение и дозировка: Препоръчваната доза е 0,5 mg, 4 пъти дневно или 1 mg, два пъти дневно в продължение на 1 седмица. След това, поддържащата доза е минимално ефективната и де определя според тромбоцитния брой – тромбоцити под 600 000/µl. Дозата не може да бъде увеличавана с повече от 0,5 mg дневно за 1 седмица. Максималните дози са 2,5 mg еднократно и 10 mg на ден. Тромбоцитния брой се следи на всеки 2 дни в първата седмица и поне 1 път седмично при поддържащо лечение. Тромбоцитния брой започва да намалява обикновено след 7 – 14 дневно лечение.

Взаимодействие с други лекарства: Не са установени.

Странични ефекти: Главоболие, диария, отоци, палпитации, коремна болка – доза-зависими.

Противопоказания: Свръхчувствителност към някои от съставките на медикамента, сърдечна недостатъчност, тежка чернодробна и бъбречна недостатъчност.

 

Реклама