Anastrozole (DCI)

Синоними: Arimidex (Astra-Zeneca).

Лекарствени форми: Tabl. x 1 mg.

Действие: Представлява силен и селективен нестероиден ароматазен инхибитор. Той значително намалява серумните нива на естрогените и няма ефект върху продукцията на кортикостероидите и алдостерона. Карциномите на млечните жлези съдържат ароматаза, която е важен тумор-генериран ензим, който превръща андростендиона в естрон в периферните тъкани и повишава серумните нива на естрогените при постменопаузални жени. Целта на лечението с анастрзол е намаляване на нивата на естрогените, което води до намаляване на туморната маса и до забавяне на растежа на тези тумори. Приложен перорално се абсорбира добре и действието зависи предимно от основното лекарство, метаболитите нямат фармакологична активност. Свързва се в 40 % с плазмените протеини. Абсорбцията не се влияе от храна. Достига стабилни плазмени концентрации след 7 дни. при постменопаузални жени има време на полуживот от 50 h. Елиминира се след хепатален метаболизъм с фецеса в 85 % и с урината в 11 %.

Показания: Като лекарствено средство от първия ред в лечението на хормон-зависими, напреднали и метастазирали карциноми на млечната жлеза при постменопаузални жени. Показан е и за лечение след терапия с тамоксифен.

Особености на приложение и дозировка: Дозира се по 1 mg веднъж дневно докато има доказателства за растеж на тумора. Не е необходимо комбинирането с глюкокортикоиди и минералкортикоиди.

Взаимодействие с други лекарства: Не са известни.

Странични ефекти: Понася се добре. Страничните ефекти са редки: астения, гадене, зачервяване.

Противопоказания: Не са известни.

 

Реклама