Angiotensinamide (DCI)

Синоними: Hypertensin (Novartis), Angiotensin Berlin-Chemie (Berlin-Chemie).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Обичайна дозировка: 3 – 10 мg/min.

Разтворът за венозна перфузия се приготвя ex tempore. Ампулата се разтваря с 5 ml стерилна дестилирана вода и полученият разтвор с концентрация 0,5 mg/ml се разрежда с физиологичен разтвор на NaCl или разтвор на Ringer, или Solutio Glucosae 1000 ml. В този случай 1 ml = 20 gtt = 2,5 мg. Да не се смесва с плазма или прясна кръв – съдържат ангиотензиназа. 

Внася се във венозната перфузия със скорост 3 – 10 мg/min, максимално – 20 мg/min. АН се покачва след 20 – 40 s от началото на перфузията. След подобряване на състоянието скоростта на вливане се намалява прогресивно и дозировката се адаптира съобразно стойностите на АН, като се избягват резките колебания.
Хипертонична болест, изразена атеросклероза.
Прилага се в случай на колапс и шок без хиповолемия. В редица случаи е ефикасен при пациенти, които не реагират на норадреналин или други антихипотензивни средства.
Представлява ангиотензинамид. Повишава бързо и интензивно АН, като увеличава ПСС. Действието му е сравнително краткотрайно, защото се разгражда от ангиотензината. Тъй като ефектът му зависи от дозата, АН може да се регулира лесно, като се променя скоростта на перфузия. При терапевтични дози не се получава нито тахифилаксия, нито аритмия. Противно на норадреналина не причинява кожни некрози при излизане извън вената. Трябва да се има предвид, че Hypertensin води само до нормализиране на АН и не може да замести другите обичайни мероприятия за борба с шока. При загуба на течности е необходимо да се рехидратира адекватно организма с глюкозно-солеви разтвори, кръв и плазма, а при ацидоза – внасяне на алкални разтвори.
Amp. (сухи) x 2,5 mg.
 

Реклама