Anistreplase (DCI) = Anisoylated plasminogen-streptokinase activator complex (APSAC)

Синоними: Eminase (Beecham Lab).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Високорискови състояния на кървене, церебро-васкуларни инциденти, неотдавнашни оперативни интервенции, тежка артериална хипертония, мозъчни тумори, артерио-венозни аневризми, алергия към стрептокиназа.
Рядко се наблюдават алергични реакции, хеморагии – най-често на местата на инжектирането. Рядко – ритъмни и проводни нарушения, хипотензия.
Разтворът за инжектиране се приготвя непосредствено преди употребата, като във флакона се вкарват бавно 5 ml стерилна дестилирана вода или изотоничен разтвор на NaCI, без да се разклаща. Не се смесва в една шприца с други медикаменти. Разтворът, който не е инжектиран до 30-ата минута от приготвянето му, се изхвърля.
Внасят се 30 UI с бърза i.v. инжекция за 2-5 min. Продължителността на инжектирането не трябва да бъде под 2 min поради риск от хипотензия.
Прилага се при остър миокарден инфракт до шестия час от началото на болката, при индивиди под 75-годишна възраст.
Представлява неактивен дериват на един плазминоген-стрептокиназ активаторен комплекс, чийто активен център е маскиран от една ацилна група. Активирането на APSAC става посредством освобождаването на ацилната група чрез дезацитилиране. В разтвор дезацитилирането на APSAC започва незабавно и ензимната активност на плазминогенстрептокиназния активаторен комплекс се формира прогресивно. Продукцията на плазмин от плазминогена може да се осъществи в кръвния ток или в самия тромб. Полуживотът на фибринолитичната активност е 70-120 min.
Amp. x 30 UI2 + amp. x 5 ml aqua destilata steryl pro inj. за разтворител и спринцовка 15 ml.
 

Реклама