Antithrombine III (DCI)

Синоними: Antithrombine III (Bio-Transfusion), Ant-thrombin III – Alpha (Alpha Therapeutic).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Обикновено се инжектира венозно 30-5- UI/kg еднократно на всеки два дни. Продължителността на лечението зависи от клиничното състояние и от данните на биологичните показатели. При синдром на ДВС дозировката трябва да се увеличи и да се инжектира по-често.

Особености на употреба:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Описани са единични случаи на хипертонични реакции.
Да не се смесва разтворът с други медикаменти.
Разтворът се приготвя с помощта на приложените към комплекта приспособление, снабдено с филтър и флакон с разтворител. Инжектира се бавно венозно наведнъж, непосредствено след приготвянето на разтвора, без да се надминава скорост от 4 ml/min.
Инжектирането на една единица AT III/kg увеличава плазменото му ниво с 1,4 %. Дозата трябва да се изчисли така, че плазменото ниво на AT III да бъде над 75%, а ако е възможно, и 100%, за да се избегнат тромбозите.
Вроден дефицит на AT III, придобит дефицит в хода на различни болестни състояния, продължително лечение с L-аспарагиназа, хепарин, естрогени. При остър и подостър синдром на ДВС.
Препаратът представлява лиофилизиран концентрат на човешки AT III със специфична активност по-висока от 5 UI/mg протеини. Получава се чрез хроматография на плазма след сепарация на криопреципитата. Вирусната инактивация е реализирана чрез хроматография и пастьоризация, главно за хепатитните вируси и HIV. Антитромбин III е кофактор на хепарина. Корекцията на неговият дефицит позволява да се получи биологичен ефкт от приложението на хепарин. Приложението на AT III намалява риска от разпространени венозни тромбози при рискови ситуаци: бременност, хирургични интервенции и други. В съчетание с хепарин се избягват тромбоемболичните усложнения. Полуживотът на AT III е 2-3 дни.
Fl. x 500 UI et x 1000 UI lyophilisat + 1 fl. solvent + приспособление за приготвяне на разтвора снабдено с филтър.
 

Реклама