Anurate (inava), Desatura (Millot-Solac)

Лекарствени форми: Anurat

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Напреднала ХБН, бременност, при деца, свръхчувствителност към алопуринол, уратна литиаза.
Сравнително ниско токсичен. Може да се наблюдават диспептични прояви, рядко алергични реакции.
Не се препоръчва комбинирането му с аминопеницилини – ампицилин, амопен, поради риска от засилване на кожните алергични прояви. Комбинирането му с орални антикоагуланти увеличава риска от хеморагии. Комбинирането му с видарабин увеличава неврологичните смущения.
Обикновено се прилага по 1 таблетка дневно с малко течност след закуска. В зависимост от стойностите на урикемията дозировката може да се адаптира, като в началото може да се дава и до две таблетки максимално. За да се избегне настъпването на подагрозни кризи, в началото може да се комбинира с колхицин.
Хронично подагра, включително и болни с не тежки бъбречни нарушения.
Комбиниран препарат, който съчетава урикоинхибиторния ефект на алопуринола и урикозуричното действие на бензбромарона, като техният сумарен ефект е значително по-голям от действието на всеки едни от тях.
tabl. = Allopurinol 100 mg + Benzbromaron 20 mg; Desatura - tabl. = Allopurinol 100 mg + Benzbromaron 25 mg.
 

Реклама