Apomorphini hydrochloridum (Ph.I.)

Синоними: Apomorphine Aquettant (Aquettant), Apomorphine Chabre (Chabre).

Лекарствени форми

Действие

Апоморфинът се прилага като еметично средство при остри отравяния, когато не е възможно да се направи стомашна промивка, а се налага бързо изпразване на стомаха. При остро алкохолно отравяне апоморфина прекратява развиващото се опиянение, след което настъпва дълбок сън. Трайно се утвърди в терапевтичната практика и методът за лечение на хроничния алкохолизъм чрез създаване посредством апоморфин на условен рефлекс на отвращаване към спиртни напитки. Рефлексът се изработва бързо, с изключение на субектите с алкохолна деградация. Недостатък на метода е бързото възникване на рецидиви и това, че условнорефлекторната реакция се изработва специфично – за определен вид напитки.

Показания

  • За лечение на остро алкохолно отравяне.

  • За лечение на хроничен алкохолизъм чрез създаване на условнорефлекторна реакция на отвращение към алкохолни напитки.

Странични ефекти

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

: Като средство за предизвикване на предизвикване на повръщане при остри отравяния у възрастни се прилага по 10 mg подкожно. При деца над 2 години се прилага по 1 – 3 mg. При остри отравяния с алкохол се инжектира подкожно по 5 – 10 mg във фазата на остро опиянение, но може да се приложи и при дълбока депресия. Дозировката на апоморфина като средство за алкохолна дезинтоксикация при хроничен алкохолизъм варира в зависимост от чувствителността на болните, която трябва предварително да се определи. Обикновено в продължение на 3 дни се инжектират по 5 ампули от 5 mg дневно. Сублингвалните таблетки се прилагат по метода на Dent.
: Интоксикация с опиати и барбитурати, ИБС, артериална хипертония, нарушения в съзнанието, деца под 2 години, бременност, лактация.
: Еуфория, безсъние, треперене,депресия на ЦНС.
: - Като еметично средство с бързо действие при остри отравяния само в случаите, когато не може да се направи стомашна промивка.
: Апоморфинът се получава от морфина чрез отнемане на една молекула вода. Полученото съединение упражнява фармакологично действие, съвсем различно от това на морфина. Апоморфина има еметично действие, което се осъществява елективно посредством химиорецепторната “пускова” за центъра на повръщането тригер-зона (CTZ). Инжектиран подкожно в доза 5 – 10 mg той предизвиква, след кратък период (3 – 10 min) на nausea, многократно повръщане. След повръщането се развива бързо преминаваща обща слабост, понякога склонност към сън. Големите дози апоморфин действат антиеметично. Това се обяснява с потискане на ретикуларната формация, а не чрез намаляване чувствителността на химиорецепторната тригер-зона (CTZ). При приемане per os за получаване на рефлекс за повръщане са необходими по-големи дози, ефектът настъпва след 30 – 40 min и не е така постоянен, както при подкожно инжектиране.
: Apomorphine Aquettant – amp. x 5 mg/1 ml et x 10 mg/1 ml; Apomorphine Chabre – tabl. sublingualis x 3 mg.
 

Реклама